četvrtak, 11. nov 2021.

Pravne vesti

Građani će od decembra moći da provere koliko su im zaštićeni podaci o ličnosti na platformi OTISAK.ORG

Koliko su bezbedni i zaštićeni podaci o ličnosti koji se ostavljaju državnim organima ili privatnim kompanijama, građani jugoistoka Srbije će uskoro moći da provere...

Bračni i vanbračni partneri izjednačeni u ostvarivanju prava na penziju

Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u potpunosti su izjednačeni bračni drugovi i vanbračni partneri u pogledu uslova za ostvarivanje prava...