petak, 5. apr 2024.

Pravne vesti

Evropski sud pravde osporio delove Direktive EU o obradi podataka putnika

Luksemburg, 22. jun 2022. – Evropski sud pravde presudio je da Direktiva EU o upotrebi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) mora biti ograničena kako...

Šta donosi Konvencija za zaštitu profesije advokata?

Ćlanovima Advokatske komore Srbije predočen je rad na izradi novog evropskog pravnog instrumenta o advokatskoj profesiji- Кonvencije koja bi bila obavezujući pravni instrument, o...