četvrtak, 11. jan 2024.

Vizija i misija

Vizija

Imamo viziju stvaranja prepoznatljivog portala koji će biti sastavni deo informisanja i edukacije svakog preduzetnika i pravnika u Srbiji i regionu. Stvaramo odnos sa klijentima zasnovan na poverenju i profesionalizmu, sa ciljam najboljeg odgovora na potrebe naših klijenata. Mi nismo klasičan portal koji prati trendove, naš cilj je da trendove stvaramo i budemo u svemu prvi na tržištu.

Misija

Naša misija je da ostvarimo očekivanja naših klijenata u oblasti prava i biznisa. Polazeći od toga da postajemo vodeći informativni portal, naša misija je da s jedne strane širimo preduzetnički duh, a s druge strane omogućimo pravnicima inovativan pristup informacijama od značaja za poslovanje.