ponedeljak, 8. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Priručnik za primenu alternativnih sankcija

Priručnik za primenu alternativnih sankcija

0
Priručnik za primenu alternativnih sankcija

Forum sudija Srbije sačinio je Priručnik za primenu alternativnih sankcija

Ideja je da se ovim priručnikom, prvo, prezentuje sam pojam alternativne krivične sankcije i postojeća zakonska rešenja u ovoj oblasti, te da se potom kroz jedan praktičan pristup, analizu sudske prakse i smernice ukaže sudijama, javnim tužiocima i poverenicima (probacionim službenicima) na prednosti njihove veće saradnje što bi za posledicu svakako imalo stvaranje delotvornog pravosudnog lanca, usmerenog ka većoj primeni alternativnih sankcija u praksi.

Priručnik ćemo vam poslati na mail. Potrebno je da popunite prijavni formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXxpzII8HO04KOvgwO0BnoKuAVaOahYQv_TU9lafXXHrVxPA/viewform

Izvor: Forum sudija Srbije