Konkurs za dodelu sredstava za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom - rok 29.4.2021.

Konkurs za dodelu sredstava za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga...

0
Fond za inovacionu delatnost objavljuje Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM) Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje...
Konkurs za dodelu sredstava u okviru programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Konkurs za dodelu sredstava u okviru programa za promociju i popularizaciju...

0
Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (u daljem tekstu: Program) sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj...

Program podrške mladima i ženama preduzetnicama – rok 1.4.2021.

0
Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i...
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata u turizmu u APV - nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata - Rok 16.03.2021.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata u turizmu u...

0
Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke...
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u turizmu APV

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u...

0
Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke...
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijama

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i...

0
Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br: 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019 i 66/2020),...
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i...

0
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili za nabavku softvera...
Program podrške ženama i mladim početnicima u poslovanju - rok 31.12.2021.

Program podrške ženama i mladim početnicima u poslovanju – rok 31.12.2021.

0
Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem...
Javni poziv za početnike u poslovanju - rok 31. 12. 2021.

Javni poziv za bespovratna sredstva početnicima u poslovanju – rok 31....

0
Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu:...
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvojne projekte - rok 31.12.2021.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvojne projekte – rok...

0
Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini (u daljem tekstu: Program)...