četvrtak, 11. nov 2021.

Blog

Da li je u redu da pravosudnom ispitu kažete ne?

Posle sticanja zvanja Diplomiranog pravnika završetkom osnovnih studija na Pravnom fakultetu, pravnici počinju sa stažiranjem u sudu, u advokatskoj kancelariji, kod javnog izvršitelja, u...

Šta je mobing na radnom mestu?

Mobing na radnom mestu uključuje grupe ljudi koje ciljaju kolegu radi izolacije, ponižavanja i agresije. Uticaj mobinga na ciljeve, kao i na samo poslovanje,...