petak, 27. maj 2022.

Blog

Koji predmeti su prioritetni pri ocenjivanju povrede prava na suđenje u razumnom roku?

Dužina trajanja sudskih pоstupaka jedan je оd prepоznatljivih prоblema, ne samо srpskоg sudstva. Nerazumna dužina trajanja pоstupka, pоred neujednačene sudske prakse i оtežanоg izvršenja...

Pravničko veče Kec grupe

Kec grupa je 7. marta organizovala Pravničko veče povodom Međunarodnog dana žena u Pozorišnom klubu Trema. Prvo pravničko veče bilo je posvećeno ženama u privredi...