ponedeljak, 8. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Šta donosi Konvencija za zaštitu profesije advokata?

Šta donosi Konvencija za zaštitu profesije advokata?

0
Šta donosi Konvencija za zaštitu profesije advokata?

Ćlanovima Advokatske komore Srbije predočen je rad na izradi novog evropskog pravnog instrumenta o advokatskoj profesiji- Кonvencije koja bi bila obavezujući pravni instrument, o čemu je Advokatska komora Srbije obavestila javnost, a mi vam dato obaveštenje prenosimo u celosti.

Dana 30. juna 2022 .godine održan je sastanak u Ministarstvu pravde, Sektoru za međunarodnu pravnu pomoć, sa gospodinom Nikolom Naumovskim, pomoćnikom ministra pravde za međunarodnu pravnu pomoć, na kom sastanku nam je predočen rad na izradi novog evropskog pravnog instrumenta o advokatskoj profesiji- Кonvencije koja bi bila obavezujući pravni instrument, a čiji je cilj jačanje advokatske profesije i prava na bavljenje advokaturom bez predrasuda ili ograničenja, i definisanje pitanja kao što su: definicija pojma advokat; profesionalno povezivanje; prijem u profesionalnu asocijaciju; profesionalne aktivnosti; zaštita; profesionalna prava; sloboda izražavanja; sloboda udruživanja; obuka; nadležnost; disciplina, kao i mehanizam implementacije važećih pravnih instrumenata Saveta Evrope.

Na ovoj Кonvenciji radi Кomitet eksperata za zaštitu advokata koji je održao dva sastanka do sada, prvi 6-8. aprila 2022. godine, drugi 11-13. jula 2022.godine i treći sastanak je planiran za 8-10. novembar 2022. godine.

Rad Кomiteta na nacrtu Кonvencije je planiran do kraja 2023. godine. Кomitet eksperata za zaštitu advokata u okviru Evropskog komiteta za pravnu saradnju – CDCJ, je pod direktnom nadležnošću Кomiteta ministara Saveta Evrope, i odgovoran je za dostavljanje predloga na usvajanje Кomitetu ministara.

CCBE je podržao izradu obavezujućeg pravnog instrumenta zbog odgovora na rastuće napade i izazove koji se stavljaju pred advokatsku profesiju, a u cilju jačanja iste.


Glavna svrha budućeg pravnog instrumenta je jačanje advokatske profesije, i kao takve, odredbe nacrta Кonvencije treba da sadrže jasne standarde koji će pomoći da se otklone svi nedostaci identifikovani u postojećim pravnim instrumentima.

U prilogu  su svi do sada dostupni dokumenti, zapisnici i radovi koji se tiču rada na nacrtu navedene Кonvencije, a posebno vam skrećem pažnju na Nacrt preporuke br.R(2000) Кomiteta ministara državama članicama o slobodi obavljanja advokatske profesije, Izveštaj specijalnog izvestioca za pitanja nezavisnosti sudija i advokata Generalnoj skupštini UN.

Preliminarni tekst dokumenta-Nacrt odredaba i pitanja predviđena za diskusiju kako bi se pomoglo u izradi Кonvencije za zaštitu profesije advokata koji je pripremljen za drugi sastanak Кomiteta eksperata za zaštitu advokata koji je održan u periodu od 11-13. jula 2022. godine, podnet od strane Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava, i koji je na tom drugom sastanku razmatran, kao i sam zapisnik sa drugog sastanka.

Ministarstvo pravde Republike Srbije ima svog predstavnika u Кomitetu CDCJ, koji sarađuju sa Sekratarijatom Кomiteta, priprema i objedinjavaju odgovore na upitnike, dostavlja komentare na nacrte dokumenata i učestvuju u radu Plenarne sednice koja se održava jednom godišnje.

Sva pitanja, sugestije i predloge, Upravni odbor Advokatske komore Srbije prosleđuje Ministarstvu pravde Republike Srbije, pa vam ovaj materijal dostavljam radi upoznavanja sa sadržinom svih dokumenata, kako bi ubuduće mogli da pratimo rad na izradi ove Кonvencije, o čemu ćemo blagovremeno i u realnom vremenu biti obaveštavani od strane Ministarstva pravde, ali i CCBE.Napomena: svaki dokument iz priloga Vam dostavljamo na srpskom i engleskom jeziku.

 Dopis – Konvencija za zaštitu profesije advokata

 1. TOR_CJ-AVE

 2. TOR_CJ-AVE

 3. April Strasbourgh

 4. April Strasbourgh

 5. CJ-AV202210

 6. CJ-AV202210

 7. Izveštaj – Jeremy McBride

 8. Izveštaj Jeremy McBride

 9. Jun 2022 Strasbourgh

 10. jun 2022. Strasbourgh

 11. Conv CCBE

 12. Conv.CCBE

 13. Reccomendation of Committe of Minister to member States

 14. Reccomendation of Committe of Minister to member States

 15. Diego Garsia – UN Human rights Council

 16. Diego Garsia – UN Human rights Council

 17. Preliminary draft outline August 2022

 18. Preliminary draft outline August 2022

Izvor: aks.org.rs