ponedeljak, 19. sep 2022.

Stručni komentari

Intervju sa dr Srđanom Aleksićem – prvim advokatom koji je tužio NATO

Troškovi obrade kredita – intervju sa advokatom Markom Đorđevićem