sreda, 10. jan 2024.

Stručni komentari

Intervju sa dr Srđanom Aleksićem – prvim advokatom koji je tužio NATO

Troškovi obrade kredita – intervju sa advokatom Markom Đorđevićem