petak, 5. apr 2024.
Home Biznis Poslovne vesti Zrenjaninska fabrika vode nema budućnost

Zrenjaninska fabrika vode nema budućnost

0
Zrenjaninska fabrika vode nema budućnost
Foto: Hutta and Cook Orthodontics

Stručna komisija koju je formiralo ovdašnje JKP „Vodovod i kanalizacija”, saopštila je da novo postrojenje za prečišćavanje sirove vode ne ispunjava uslove za adekvatan rad. U izveštaju se precizira da od 34 razmatrana uslova fabrika ne ispunjava nijedan. Kvalitet vode nije postignut u više pokušaja koji traju više godina. Da li će saradnja sa vlasnikom postrojenja biti prekinuta, trebala bi uskoro da odluči Skupština grada, a takva odluka je već odlagana nekoliko puta.

Ugovor o izgradnji fabrike između zrenjaniskog javnog preduzeća i beogradske firme „Zilio–Sinerteč”, koja se tada predstavljala kao italijanska, potpisan je još 2015. godine. Kasnio je početak gradnje, a nakon završetka, fabrika nije dostigla traženi kvalitet proizvoda. RukovodstvoJKP „Vodovod i kanalizacija” tvrdi da je u više navrata zahtevalo od fabrike vode da se pristupi dokazivanju parametara definisanih Ugovorom i konkursnom dokumentacijom, ali su česti prekidi u radu postrojenja to onemogućili. Način dokazivanja svih parametara jasno je definisan sporazumima iz januara i septembra prošle godine. Testiranje parametara obavljeno je od 15. novembra do 14. decembra prošle godine.

U izveštaju je navedeno da je stručna komisija razmatrala 34 tehnička uslova i da fabrika vode nije ispunila nijedan. Između ostalog, navedeno je da od 105 analiza prečišćene vode, 13 uzoraka nije bilo u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a da su u 36 uzoraka pojedini parametri bili na gornjoj granici maksimalnih dozvoljenih vrednosti. Gubici vode višestruko su prevazilazili propisanu granicu do pet odsto gubitka, zbog čega je bilo ugroženo i izvorište sa kojeg se grad snabdeva vodom.

Foto: N1 info

Otpadne vode pre upuštanja u sistem nisu tretirane, a njihova ukupna količina višestruko je prevazilazila dozvoljene vrednosti. Ovakva otpadna voda utiče na povećanu koroziju betona, odnosno na ubrzano propadanje kanalizacionog sistema. Postrojenje nije uspostavilo obradu otpadnog mulja, a nije imalo ni priključak na atmosfersku kanalizaciju. Pored navedenog konstatovano je da je rad postrojenja nestabilan zbog čestih havarija, da pojedini delovi postrojenja nisu adekvatno zaštićeni od spoljnog uticaja, kao i da dezinfekcija prečišćene vode nije vršena na propisan način.

Zaključeno je da su česti prekidi rada postrojenja dovodili do znatnog broja kvarova na vodovodnoj mreži. Za pojedine tehničke uslove nisu dobijeni traženi podaci od fabrike vode, a komisiji nije dostavljen ni Elaborat zaštite od požara u postrojenju koji je deo projektne dokumentacije. Zbog nevedenih i drugih nedostataka stručna komisija je konstatovala da postrojenje za prečišćavanje vode ne ispunjava tehničke uslove iz Javne nabavke iz 2014. i da rad postrojenja ugrožava i preopterećuje celokupan sistem vodosnabdevanja i kanalisanja Zrenjanina.

V. d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija” Predrag Bodiroga kaže da će se sa izveštajem uopoznati Nadzorni odbor firme, rukovodstvo grada i sSkupština kao osnivač.

Izvor: Politika