Zakonski i drugi rokovi za februar 2021.

0
208
ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA FEBRUAR 2021.
Foto: DDL.rs
Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa
1. februar 2021. godine
Izvor: propis
ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU IZDRŽAVANJA DECE I DRUGIH ČLANOVA PORODICE (“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 4/2020)
Konvencija je zaključena u Hagu, 23. novembra 2007. godine, potvrđena je od strane nadležnog organa RS 3. marta 2020. godine, a stupa na snagu 1. februara 2021. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, koje je objavljeno u “Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori”, br. 6/2020 od 30. novembra 2020. godine.
1. februar 2021. godine
Izvor: propis
ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE (“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 12/2018)
Sporazum je sačinjen u Beogradu, dana 8. juna 2018. godine, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 26. septembra 2018. godine, a stupa na snagu 1. februara 2021. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koje je objavljeno u “Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori”, br. 6/2020 od 30. novembra 2020. godine.
1. februar 2021. godine
Izvor: propis
ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (“Sl. list SRJ”, br. 12/98, 13/98 – ispr.)
Propis na snazi: 14/03/1998 – 01/02/2021
1. februar 2021. godine
Izvor: propis
ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE (“Sl. glasnik RS”, br. 154/2020)
Odluka se primenjuje od 1. februara 2021. godine.
1. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VSS I DVT IZ REDA ADVOKATA: • Rok za dostavljanje predloga kandidata je 01.02.2021. godine •
Rok za dostavljanje predloga kandidata je 01.02.2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080121/080121-vest1.html
2. februar 2021. godine
Izvor: propis
ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020)
Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 1. februara 2020. godine, a primenjuje se istekom godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 2. februara 2021. godine.
2. februar 2021. godine
Izvor: propis
ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 71/94, 52/2011 – dr. zakoni, 99/2011 – dr. zakon i 6/2020 – dr. zakon)
Verzija na snazi: 02/02/2021
2. februar 2021. godine
Izvor: propis
ODLUKA O PROMENI NAZIVA ARHIVA SRBIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 5/2021)
Propis na snazi: 02/02/2021
2. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE: • Rasprava će trajati do 2. februara 2021. godine •
Javna rasprava sprovodi se do 2. februara 2021. godine. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/180121/180121-vest6.html
3. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA : • Rasprava će trajati do 3. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati do 3. februara 2021. godine. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200121/200121-vest6.html
3. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: • Rasprava će trajati do 3. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati do 3. februara 2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200121/200121-vest7.html
4. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI: • Rasprava će trajati od 18. januara do 4. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati od 18. januara do 4. februara 2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/180121/180121-vest5.html
4. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE DRŽAVNOG VLASNIŠTVA I UPRAVLJANJU DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA: • Rasprava će trajati do 4. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati do 4. februara 2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200121/200121-vest8.html
6. februar 2021. godine
Izvor: stručni komentar
Stručni komentar – Pravo u javnom sektoru: OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU OBUKE ZA LOBISTE: • Prve obuke za lobistu u 2021. godini održaće se od 17. do 18. februara 2021. godine. Rok za podnošenje zahteva je do 06.02.2021. godine •
Rok za podnošenje zahteva je do 06.02.2021. godine.
7. februar 2021. godine
Izvor: propis
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2015 i 38/2018)
Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2015 i 38/2018) produžava se do 7. februara 2021. godine na osnovu Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 38/2018 od 18. maja 2018. godine.
9. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI: • Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/260121/260121-vest10.html
9. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: • Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/260121/260121-vest11.html
9. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE: • Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/270121/270121-vest6.html
9. februar 2021. godine
Izvor: vest
Vest – Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE: • Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine •
Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine.https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280121/280121-vest5.html
10. februar 2021. godine
Izvor: stručni komentar
Stručni komentar – Poresko-računovodstveni instruktor: DONETA JE UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19
Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika paušalaca, odlaže se na 24 jednake mesečne rate, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.
11. februar 2021. godine
Izvor: propis
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA ZRENJANINA (“Sl. list Grada Zrenjanina”, br. 6/2015)
Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina (“Sl. list Grada Zrenjanina”, br. 6/2015) produžava se do 11. februara 2021. godine na osnovu Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina, koji je objavljen u “Sl. listu Grada Zrenjanina”, br. 3/2018 od 14. februara 2018. godine.
15. februar 2021. godine
Izvor: stručni komentar
Stručni komentar – Budžetski instruktor: POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa •
Izveštaji o izvršenom popisu dostavljaju se Centralnoj popisnoj komisiji: 25. januara 2021. godine za nefinansijsku imovinu i 15. februara 2021. godine za finansijsku imovinu i obaveze.
15. februar 2021. godine
Izvor: stručni komentar
Stručni komentar – Pravo u privredi: PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2: • Sredstva se dodeljuju u visini od 30.367,00 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu •
Privredni subjekt isplaćena sredstva može iskoristi zaključno sa 15.2.2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.
22. februar 2021. godine
Izvor: propis
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU (“Sl. glasnik RS”, br. 23/2015)
Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 23/2015) produžava se do 22. februara 2021. godine, odnosno za naredni period od tri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 13/2018 od 14. februara 2018. godine.
28. februar 2021. godine
Izvor: propis
ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA NA TERITORIJI MESNE ZAJEDNICE “ZLATICA” LAZAREVO ZA PERIOD OD 01.03.2016. DO 28.02.2021. GODINE

Izvor: Paragraf Lex