nedelja, 7. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom ponovo pred Ustavnim sudom

Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom ponovo pred Ustavnim sudom

0
Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom ponovo pred Ustavnim sudom

Ustavni sud Srbije doneo je rešenje za ocenu ustavnosti jednog člana Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Tim povodom je sud početkom aprila od Narodne skupštine Srbije zatražio komentar koji Skupština može dostaviti sudu u roku od 90 dana, saopštilo je Udruženje “Mame su zakon”.

Reč je o članu 17. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a ta odredba Zakona odnosi se na vreme trajanja odsustva sa posla nakon porođaja za žene koje samostalno obavljaju delatnost (preduzetnice), žene koje su zaposlene na privremenim i povremenim ugovorima, ugovorima o delu, autorskim ugovorima.

“Sve ove žene, za razliku od onih koje imaju ugovor o radu, nakon porođaja koriste pravo na tzv. ostale naknade. Sa druge strane, žene koje imaju ugovor o radu imaju pravo na nakande za porodiljsko odsustvo i negu deteta”, navedeno je u saopštenju.

Vreme trajanja ostalih naknada je 12 meseci bez obzira na red rođenja deteta, a obuhvata period od rođaja pa do prve godine bebinog života. Žene koje imaju ugovor o radu kada rode treće, četvrto i svako sledeće dete sa posla odsustvuju dve godine.

“Dakle, Ustavni sud Srbije pokrenuo je postupak da se ovaj vremenski okvir izmeni za izdvojene kategorije žena ukoliko se one odluče da rode više od dvoje dece. Ovakva izmena bi potencijalno inicirala i izmene Zakona o radu, koje svakako moraju doći na red uskoro. Odnosno, ovakva izmena bi dovela do usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, pri čemu bi se kao krajnji rezultat izjednačila pozicija zaposlenih van radnog odnosa, kao i onih koji samostalno obavljaju delatnost sa zaposlenima koji imaju ugovor o radu”, pojašnjavaju iz Udruženja.

Dodaju da je to jedan od višegodišnjih zahteva Udruženja “Mame su zakon” kada su u pitanju preduzetnice i žene na fleksibilnim ugovorima, te se nadaju da će i Ustavni sud, kada se završi započeta procedura, doneti odluku koja bi išla u korist i ovih porodilja.

“Podsećamo da je naš Predlog za ocenu ustavnosti i ranije nailazio na pozitivne odluke Ustavnog suda zbog čega danas porodilje koje su bile u radnom odnosu imaju pravo na garantovanu naknadu tokom porodiljskog odsustva u visini republičkog minimalca, poljoprivrednim osiguranicama je smanjen broj meseci koji ulaze u obračun naknada, a majke dece sa invaliditetom više ne moraju da biraju između nakande zarade I naknade na koju ima pravo njihovo bolesno dete”, zaključuje se u saopštenju. 

Izvor: Euronews Srbija, 20. 4. 2022.