Za seoski turizam u IPARD-u 1,76 milijarda, interesovanje već veliko

0
508
Za seoski turizam u IPARD-u 1,76 milijarda, interesovanje već veliko
Foto: sr.wikipedia.org

Sudeći po upitima koji stižu konsultantskim agencijama za IPARD, već vlada veliko interesovanje za javni poziv za podršku investicijama u seoskom turizmu. Uprava za agrarna plaćanja objavila je plan poziva iz IPARD programa za ovu godinu u kojem se navodi da će poziv za ruralni turizam biti objavljen 1. juna i trajaće do 30. avgusta 2021. Reč je o Meri 7 IPARD programa – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. 

U okviru ovog javnog poziva obezbeđena je IPARD podrška od 1,76 milijardu dinara. Podsetimo, na prošlom pozivu, završenom 30.oktobra 2020, bile su na raspolaganju 2,3 milijarde. Na prošlom konkursu, inače prvom IPARD pozivu za investicije u ruralni turizam, predato je  309 zahteva za odobravanje projekta.

Na ovom javnom pozivu mogu da učestvuju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja se već bave turizmom ili nameravaju da se bave tom delatnošću. Podrška koju mogu dobiti iz IPARD fonda je od 5.000 do 300.000 evra. 

Kao i za svaki IPARD javni poziv, odnosno projekat, neophodno je valjano i blagovremeno planiranje, pogotovo ako se zna da je ovde reč uglavnom o izgradnji ili rekonstrukciji objekata za smeštaj turista što iziskuje dozvole za gradnju, odnosno rekonstrukciju.

Zahtev za odobravanje projekta čine čitko popunjen obrazac zahteva i prateća dokumentacija:

 • poslovni plan
 • popis pokretne i nepokretne imovine
 • ponuda za svaku pojedinačnu investiciju (ako vrednost robe, radova ili usluga prelazi 10.000 evra, potrebne su tri uporedive ponude)
 • uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda
 • izvod iz APR-a (za preduzetnike i privredna društva)
 • rešenje o kategorizaciji za ugostiteljski objekat (ako podnsilac zahteva već ima kategorisan objekat za smeštaj turista)
 • bilans stanja, uspeha i poreski bilans (za podnosioce koji su u sistemu knjigovodstva)
 • izvod iz katastra nepokretnosti
 • ugovor o zakupu objekta (ako podnosilac zahteva pravno lice nije vlasnik objekta)
 • projekat za građevinsku dozvolu/idejni projekat/projekat za izvođenje
 • građevinska dozvola/rešenje o izvođenju radova
 • studija predizvodljivosti/izvodljivosti ili studija opravdanosti sa analizom prosečne potrošnje električne i toplotne energije na gazdinstvu u prethodne tri godine (odnosi se samo na investicije u obnovljive izvore energije)
 • upotrebna dozvola za objekat koji je predmet investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja (ako se ugrađuje oprema)
 • račun za nastali opšti trošak

Uverenja i potvrde koji se dostavljaju ne mogu biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva, prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, a dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Uprava za agrarna plaćanja (UAP) bez razmatranja odbacuje svaki zahtev za odobravanje projekta koji je podnelo lice koje ne može da se kvalifikuje kao korisnik IPARD podsticaja u okviru Mere 7, kao i svaki preuranjeni ili neblagovremeni zahtev, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu. UAP po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. U cilju izbegavanja nepredviđenih situacija, npr. izmirenja svih poreskih dugovanja, pa i minimalnih, preporuka je da određenu dokumentaciju podnosilac zahteva pribavi samostalno.

Izvor: Agrosmart