Vrhovni kasacioni sud je potvrdio svoj stav, o nedozvoljenosti naplate troškova obrade kredita i za pravna lica

0
75
Vrhovni kasacioni sud je potvrdio svoj stav, o nedozvoljenosti naplate troškova obrade kredita i za pravna lica

Prema obaveštenju objavljenom na sajtu Efektive, Organizacije potrošača, Udruženja bankarskih klijenata (Efektiva), a nakon što je VKS objavio svoj stav o nedozvoljenosti ugovaranja troškova obrade kredita, usledilo je stotine pravnosnažnih presuda u korist dužnika, fizičkih lica. Međutim, na Privrednom sudu u Beogradu je ostala nepoznanica oko primene stava VKS na kredite pravnih lica, pa su neke presude donete u korist dužnika, a neke u korist banaka.

Prema navodima Efektive, sada imamo potvrdu i za pravna lica, tj Rešenje VKS kojim se odbacuje revizija banke, koja je pravnosnažno izgubila spor.

U Rešenju se direktno potvrđuje ranije iznet stav VKS, kao i činjenica da je banka imala priliku da dokaže šta tačno naplaćuje kroz troškove obrade kredita, ali da to nije učinila.

U rešenju Vrhovnog kasacionog suda Prev 207/2020 od 10.09.2020.godine, donetog po podnetoj reviziji protiv presude Privrednog apelacionog suda, izraženo je pravno shvatanje da iznos troškova banka obračunava prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava klijentu u toku realizacije kredita, mogu bii posebno iskazani u ugovoru o kreditu kao obaveza korisnika kredita, bilo u procentualnom iznosu ili u apsolutnoj vrednosti, ali uslov je da moraju biti navedeni u ponudi banke tako jasno i nedvosmisleno da korisnik kredita nijednog trenutka ne bude doveden u zabludu o kojim troškovima je reč i mogu biti naplaćeni korisniku kredita samo jednom.

Izvor: Sajt Efektive, Organizacije potrošača, Udruženja bankarskih klijenata (efektiva.rs)