Vojvođanskim stočarima 90 miliona dinara za opremanje farmi

0
44
Foto: AgroFin

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za podršku vojvođanskim stočarima. Za opremanje stočarskih farmi opredeljeno je 90 miliona dinara bespovratno.

Za podršku do 70 odsto prihvatljivih troškova investicije mogu da konkurišu fizička lica, preduzetnicii i pravna lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva. Najveći iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je dva miliona dinara, a najmanje se može dobiti 60.000. U razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000  dinara bez PDV-a. Priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2021. godine.

Podrška se daje za nabavku nove opreme. U sektoru mleka to je oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, kao i mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka. Takođe, mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja, te oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake i livade.

U sektoru mesa i jaja podrška se daje za mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov, mašine i opremu za skladištenje i pripremu stočne hrane, opremu za smeštaj kvočki, opremu za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja…

Na konkursu mogu da učestvuju gazdinstva koja, u sektoru mleka, poseduju u vlasništvu jednu do 19 mlečnih krava. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlečne krave izdatu od nadležne veterinarske službe. Za investicije u sektoru proizvodnje ovčjeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

U sektoru mesa mogu da učestvuju poljoprivredna gazdinstva sa manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih  goveda tovnih rasa ili manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza; manje od 30  priplodnih krmača; manje od 100 tovnih svinja; od 1.000 –  3.999  brojlera.

U sektoru proizvodnje komzumnih jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 05.03.2021. godine.

Prijava na konkurs s traženom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom:

„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE FARMI U 2021.GODINI”

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Preuzmite tekst konkursa: Конкурс фарме 21.12.2020.

Izvor: AGROSMART