četvrtak, 11. jan 2024.
Home Pravo Blog Uticaj pandemije Covid-19 na pravo

Uticaj pandemije Covid-19 na pravo

0
Uticaj pandemije Covid-19 na pravo

Na Međunarodnom kongresu pravnika koji je održan u periodu od 25. do 28. novembra 2021. godine na Kopaoniku u organizaciji Kec grupe prva tema bila je Covid i pravo.

Predavači koji su iznosili svoja mišljenja i iskustva o tome kako je pandemija korona virusa uticala na njihovo polje zanimanja bili su:

Goran Petronijević. advokat;

Ivana Josifović, sudija VIšeg suda u Novom Sadu;

Prof. dr Dragana Ćorić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

Jelena Dujmović Bocka, profesorka Pravnog fakulteta u Osjeku;

Mirjana Pajković, advokat iz Crne Gore;

Marina Mlađenović, advokat iz Beograda.

Tadija Mitić, portal Pravilaw

Nina Kostić, diplomirani pravnik i medijator

Sa aspekta sudijske funkcije, pandemija korona virusa uticala je na povećanu angažovanost na polju brige o zdravlju ućesnika postupka, pored posebne brige da u toku pandemije nijednom učesniku ne budu uskraćena prava i da na sprovođenje zakona izmenjene okolnosti postupanja ne utiču.

Sa druge strane advokati su iznosili koliko im je celokupna situacija izmenila funkcionisanje i na koji način su uspeli da se usklade i na najbolji način pomognu svojim klijentima.

Zanimljiva suprostavljenost stavova bila je izražena u vezi suđenja na daljinu putem video prenosa.

Advokat Goran Petronijević smatra da je ovim načinom suđenja ugroženo načelo neposrednosti, jer bi okrivljeni trebao sve vreme biti prisutan u sudnici kako ovo njegovo pravo ne bi bilo ugroženo. Advokat Petronijević ne osporava da je izvođenje procesnih radnji moguće preko video prenosa, ali uz prisustvo okrivljenog u sudnici.

Sa druge strane sudija VIšeg suda u Novom Sadu, Ivana Josifović nagoveštava da je Zakonikom o krivičnom postupku regulisano izvođenje dokaza putem video prenosa. Iz sudijskog iskustva za vreme pandemije navodi da su sudije uspevale da i preko video prenosa primete ponašanje okrivljenog, gestikulaciju, promenu boje lica ili promene u glasu tokom izlaganja.

Takođe se ističe situaciju u kojoj je zbog temperature i potencijalne zaraženosti okrivljenog korona virusom odloženo suđenje, što je sudije sprečilo da za dati postupak donesu presudu.

Advokati su sa druge strane, zbog temperatura i potencijalne zaraženosti korona virusom sudija došli u situaciju da im je suđenje odloženo za nekoliko meseci ili za čak sledeću godinu, pa se postavilo pitanje ugroženosti prava na suđenje u razumnom roku.

O iskustvu za vreme pandemije sa klijentima i ugroženosti prava na suđenje u razumnom roku pričala je advokat Marina Mlađenović, koja je postavila pitanje da li smo borbom protiv pandemije izgubili pravnu državu i doveli u pitanje ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Kako izgleda braniti prvo prava klijenta, pa onda i svoja prava u vreme pandemije prenela nam je Mirjana Pajković, advokat iz Crne Gore, koja je prenoseći svoje lično iskustvo učesnicima Međunarodnog kongresa pokazala da se uvek treba boriti za lična i prava klijenta. Njena poruka je bila da pravda uvek pobedi.

Prof. dr Dragana Ćorić je svojim online uključenjem podsetila koliko je pandemija doprinela da se sada sasvim uobičajenim odvija komunikacija preko ekrana. Profesorka je učesnike Međunarodnog kongresa postakla i na razmišljanje, da li je pandemija uticala da razmišljamo o svojim pravima, da li smo tek kada su nam određena prava uskraćena počeli da razmišljamo o tome koliko su nam zapravo značajna.

Boban Pavlović, inspektor unutrašnje kontrole MUP-a, preneo je deo atmosfere iz ugla policijskih službenika koji su bili aktivni tokom policijskog časa, navodeći kako su se osećali dok su patrolirali praznim ulicama. Kako su osećali ljudi kada su mogli posle policijskog časa konačno prošetati, kakve su im emocije prenosili i kako su se oni osećali u tim trenucima, sve je to jedan deo atmosfere koji su samo oni kao dežurni na ulicama mogli uočiti.

Kako je pandemija uticala na Hrvatsku i njenu upravu prenela nam je profesorka Pravnog fakulteta u Osjeku, Jelena Dujmović Bocka, što je učesnicima pomoglo da se prvenstveno upoznaju sa sistemom u Hrvatskoj uporede ga sa našim, a onda uporede i posledice koje su proisteikle iz pandemije.

Tadija Mitić, diplomirani pravnik iz udruženja PraviLaw izneseo je i aspekte delovanja njihovog udruženja za dobijanje informacija od javnog značaja i sa zaštitom podataka o ličnosti, koji je imao velikog značaja za građane u vreme pandemije.

O ovim i mnogim drugim pitanjima, učesnici Međunarodnog kongresa pravnika imali su priliku da slušaju tokom predavanja, postavljanja pitanja predavačima, kao i tokom panel diskusije.