Ustavni sud je doneo odluku povodom ocene ustavnosti i zakonitosti visine naknade za upis u imenik advokata

0
117
Ustavni sud je doneo odluku povodom ocene ustavnosti i zakonitosti visine naknade za upis u imenik advokata
Foto: Ilustracija

Ustavni sud doneo je odluku Uo.104/2015 od 15.10.2020.godine kojom je odbacio sve inicijative za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti odredbi čl.1, čl.2. i čl.14. Odluke o troškovima upisa i naknadama prilikom upisa u imenike advokata, adv.pripravnika, zajedničkih advokatskih kancelarija i advokatskih ortačkih društava broj 476-4/2014 od 22.06.2014.godine.

U proteklom periodu bili smo svedoci zalaganja advokata Čedomira Kokanovića da ova odluka bude osporena, kako bi kreirao pravni osnov za pokretanje sudskih postupaka za naknadu štetu protiv profesionalne asocijacije kojoj pripada.

Ne upuštajući se u ocenu moralne dimenzije ovakvih postupaka sa žaljenjem konstatujemo da su neke kolege iz ličnih lukrativnih interesa apstrahovali moguće štetne posledice koje ovakvim svojim postupcima nanose čitavoj advokaturi.

Odlukom Ustavnog suda stavljena je tačka na osporavanje odluke kojom je propisana visina naknade za upis u imenik advokata a koja uspostavlja jasno razlikovanje između kandidata koji su sticali profesionalno iskustvo u advokaturi i van advokature. Jednom rečju, odbranjeno je pravilo da samo advokatski pripravnici mogu podneti molbu za umanjenje naknade za upis u imenik advokata i platiti upisninu 500 eura.

AK Beograda smatra da je ovo još jedna pobeda advokature u doslednom zalaganju za ciljeve propisane Statutom, među kojima je i princip obavljanja advokature iz reda sopstvenog pripravništva kako bi se očuvala vitalnost profesije.

Izvor: Sajt Advokatske komore Beograda (www.akb.org.rs)