subota, 29. apr 2023.
Home Pravo Pravne vesti Umanjenje poreskog opterećenja za motorna vozila preko pet godina starosti

Umanjenje poreskog opterećenja za motorna vozila preko pet godina starosti

0
Umanjenje poreskog opterećenja za motorna vozila preko pet godina starosti

U “Sl. glasniku RS”, br. 118/2021 od 9. decembra 2021.  godine – objavljen je Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2001, 80/2002, 43/2004, 132/2004, 112/2005, 114/2006, 118/2007, 114/2008, 31/2009, 106/2009, 95/2010, 101/2010, 24/2011, 100/2011, 120/2012, 113/2013, 68/2014 – dr. zakon, 140/2014, 109/2015, 112/2015, 105/2016, 119/2017, 104/2018, 86/2019, 90/2019 i 156/2020).

Izmenama Zakona (koje stupaju na snagu 1. januara 2022. godine)– izvršene su izmene u čl. 4. i 5. kojima se poveća procenat umanjenja propisanih iznosa poreza na upotrebu motornih vozila, za putnička vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su starosti preko pet do 20 godina.

Konkretnije, dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila iz stava 1. tačka 1. podtač. 5) do 7) ovog člana, preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 25% – kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 40% – kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 65% – kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti.”

Razlozi za donošenje ovih Izmena Zakona (po rečima Predlagača Izmena Zakona) su sledeći:

– Tržišna vrednost putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³ brže se umanjuje po osnovu starosti u odnosu na ostala motorna vozila, zbog čega se predlaže da se poresko opterećenje za ta vozila umanji.

Potreba da se kod oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila doslednije sprovede ustavni princip oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika, predstavlja osnovni razlog za donošenje ovog zakona, odnosno cilj koji se ovim zakonom želi postići.

VIDETI – Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Izvor: Intermex, propisi.com