ponedeljak, 13. nov 2023.
Home Pravo Startuje aplikacija E-NOTAR: Srpski beležnici pohvaljeni u Berlinu zbog digitalizacije

Startuje aplikacija E-NOTAR: Srpski beležnici pohvaljeni u Berlinu zbog digitalizacije

0
Startuje aplikacija E-NOTAR: Srpski beležnici pohvaljeni u Berlinu zbog digitalizacije

SRPSKI notarijat beleži najbolje rezultate u regionu i brzo dostiže razvijene notarijate Evrope, ocenjeno je na skupu notarijata Jugoistočne Evrope u Berlinu, u organizaciji Savezne notarske komore Nemačke. Notari su otišli i korak napred, pa će ovih dana biti instalirana aplikacija E-notar u nekoliko javnobeležničkih kancelarija, u test fazi, do donošenja propisa koji će normativno urediti oblast arhiviranja u digitalnom obliku.

Predstavnici javnih beležnika Srbije pohvaljeni su u Berlinu za brz napredak profesije, razvoj mreže i posebno za digitalizaciju postupaka koji se obavljaju u javnobeležničkim kancelarijama.

Predsednik Javnobeležničke komore (JKS) Srbislav Cvejić i član izvršnog odbora JKS Sava Dedajić prezentovali su na skupu rezultate rada notara u našoj zemlji i ukazali da javni beležnici Srbije imaju direktan pristup brojnim registrima, što omogućava da postupke sprovode efikasno.

– Prikazali smo pravu sliku svog rada, uz činjenicu da je nama, zahvaljujući servisnoj magistrali Ministarstva pravde, omogućen pristup katastru nepokretnosti, registrima Agencije za privredne registre, registru Narodne banke Srbije, Fonda za socijalno osiguranje, registru prebivališta i boravišta MUP – rekao je Cvejić po dolasku sa skupa.

Prema njegovim rečima, u Berlinu je prezentovana i aplikacija E-notar, koju je izradila Pošta Srbije, kao rezultat saradnje JKS, Ministarstva pravde i francuskog notarijata, a kojoj je prva namena digitalno arhiviranje javnobeležničke građe. Posebne pohvale javni beležnici su dobili upravo od Saveznog nemačkog notarijata zbog brzog razvoja ove aplikacije, a koja čak može da posluži i kao primer nemačkoj komori. Ona ove godine kreće u proces digitalizacije arhive javnobeležničke građe, u notarskim sistemu starom 140 godina.

Izvor teksta: novosti.rs