četvrtak, 4. maj 2023.
Home Biznis Poslovne vesti Šta predstavlja prvi korak u digitalizaciji privrede?

Šta predstavlja prvi korak u digitalizaciji privrede?

0
Šta predstavlja prvi korak u digitalizaciji privrede?

„Digitalizacija nadzora nad javnim preduzećima predstavlja prvi korak u digitalizaciji privrede“, izjavila je ministarka Anđelka Atanasković prilikom prestavljanja softvera koji je put razvijen za potrebe Ministarstva privrede, uz podršku projekta RELOF 2, a koji za cilj ima brže i efikasnije poslovanje.

Ovaj alat za domaćinsko poslovanje i upravljanje javnim preduzećima biće i zvaničan kanal za izveštavanje između javnih preduzeća i osnivača, kao i između jedinica lokalne samouprave i Ministarstva privrede.

Atanasković je objasnila da sistem omogućuje, ne samo elektronsko podnošenje izveštaja o radu, već i izradu tih izveštaja, čime se dobija jednoobraznost u izveštavanju svih javnih preduzeća i uporedivost podataka, ali i mogućnost izrade analiza, na osnovu čega će biti lakše planiranje i donošenje pravovremenih odluka.
„Informacioni sistem je važan i za nas u Ministarstvu, jer ćemo imati alat za praćenje rada svih javnih preduzeća i imati mogućnost izrade različitih uporednih, sektorskih i teritorijalnih analiza, na osnovu kojih možemo sagledavati situaciju, preduzimati mere i unapređivati okvir za poslovanje ovih preduzeća“, istakla je ministarka.

Ona je podvukla da je izrada ovog informacionog sistema potvrda da se i Ministarstvo privrede kreće putem modernizacije i digitalizacije, nastojaći da olakša poslovanje i pomogne građanima.

„Digitalizacija je visoko u agendi Vlade Srbije i ovaj proces ozbiljno je zahvatio sve oblasti javne uprave. Na putu modernizacije kojim Srbija hrabro korača, digitalizacija je olakšala i unapredila mnoge segmente života. Sledeći jasnu politiku predsednika Aleksandra Vučića nastojaćemo da unapredimo sve segmente privrede, da olakšamo poslovanje, stvorimo još bolje uslove za rad u našoj zemlji“, zaključila je ona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede Republike Srbije

Izvor: Redakcija