nedelja, 7. apr 2024.
Home Biznis Poslovne vesti Šta je izmenama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja predviđeno za poljoprivrednike?

Šta je izmenama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja predviđeno za poljoprivrednike?

0
Šta je izmenama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja predviđeno za poljoprivrednike?

Izmenama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja od 1. januara ove godine predviđena je obavezna obuka za sve poljoprivrednike koji koriste pesticide. Naime, sertifikat koji profesionalni korisnik dobija nakon obuke biće uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama.

I dok pčelari, ali i ostali poljoprivredni proizvođači, imaju ozbiljne probleme zbog nelegalne upotrebe pesticida, obuke još uvek nisu krenule, a kada će početi nije poznato.

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja propisuje da obuke profesionalnih korisnika moraju da prođu sva lica koja koriste ova sredstva.

“Pod profesionalnim korisnicima se smatraju sva lica koja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti koriste sredstva za zaštitu bilja, kao i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište. Korisnik koji koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama kao što su okućnice, bašte, vrtovi i slično, na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi za sopstvene potrebe, ne smatra se profesionalnim korisnikom”, kažu za Biznis.rs u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kroz ove obuke, kako dodaju, korisnici će se upoznati i sa uticajem pesticida na životnu sredinu, posebno na podzemne i površinske vode, izvore voda i vodotokova, ostalih površina koje se ne tretiraju, neciljane organizme, prvenstveno pčele, vodeći računa o vremenu primene, kao i saznanja o integralnom upravljanju štetnim organizmima u cilju davanja prednosti nehemijskim merama suzbijanja štetnih organizama.

“Program obuke obuhvata bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, odlaganje i transport pesticida. Pored navedenog, kroz obuku će korisnici steći znanje i o osnovnim svojstvima pesticida, njihovim osobinama i mehanizmima delovanja, klasifikaciji i obeležavanju, znacima trovanja i prvoj pomoći, korišćenju ličnih zaštitnih sredstava, odlaganju iskorišćene ambalaže i ostataka pesticida, poštovanju karence, praćenju štetnih organizama, vođenju evidencija, kao i o značaju tehničke ispravnosti uređaja za primenu i njihovom održavanju, vodeći računa o značaju pravilne primene i rukovanja na način na koji će sprečiti neželjeni uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu”, navode u Ministarstvu poljoprivrede.

Provera znanja, pa sertifikat

Iako su pomenute obuke predviđene od 1. januara ove godine, one još uvek nisu počele, a odgovor na pitanje zbog čega su odložene i kada se očekuje njihov početak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nismo uspeli da dobijemo.

U resornom ministarstvu napominju da će nakon završene obuke korisnik dobiti sertifikat profesionalnog korisnika, što će u narednom periodu biti uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama.

“Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje na period od pet godina i može se produžiti nakon dodatnih obuka. Osnovne obuke će biti jednodnevne u trajanju od deset nastavnih časova, nakon čega će se vršiti provera znanja radi izdavanja sertifikata. Obuke će vršiti pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu objekata, opreme i stručnih lica. Osim obaveza pohađanja obuka profesionalni korisnici, u skladu sa zakonom, imaju i obavezu da redovno vrše proveru ispravnosti i funkcionalnosti svojih uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, to jest da na svakih pet godina vrše periodične preglede uređaja za primenu”, navode u ministarstvu.

Komentarišući kontrolu upotrebe pesticida u Srbiji ističu da promet i primenu sredstava za zaštitu bilja kontroliše fitosanitarna inspekcija.

“Ovim odredbama obezbeđuje se mehanizam za sprečavanje neadekvatnog i neovlašćenog korišćenja sredstava za zaštitu bilja i osigurava bezbedna primena, proizvodnja zdrave hrane, zaštita zdravlja ljudi, životinja i životne sredine“, navode u Ministarstvu poljoprivrede.

U Srbiji godišnje nestane 5.000 košnica zbog preterane upotrebe pesticida

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) izborio se 2019. godine za donošenje novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, koji je predvideo da tretman pesticidima mogu da vrše samo lica koja su prošla obuku, kao i da su dužna da susedima 24 sata ranije najave tretman.

Prema rečima Rodoljuba Živadinovića, predsednika SPOS-a, zakon je jasan i kada bi se poštovao ne bi bilo nikakvih problema. Kako navodi u razgovoru za naš portal, prskanje tokom cvetanja biljaka koje mede je zabranjeno i poljoprivrednici moraju da najave korišćenje pesticida, odnosno dužni su da obaveste vlasnika parcela koje se graniče sa parcelom koju nameravaju da tretiraju sredstvima za zaštitu bilja najmanje 24 sata pre početka primene, bez obzira na to da li su njihovi susedi pčelari ili ne.

“Procene su da se zbog preteranog korišćenja pesticida i nelegalne upotrebe godišnje izgubi oko 5.000 košnica. Reč je o vidljivom i direktnom trovanju, dok je broj nevidljivih trovanja znatno veći. Primer za to je nelegalno tretiranje semena suncokreta, koje je s razlogom zabranjeno i u Evropi, jer se pokazalo da dovodi do dugoročnog uginuća pčela. Kada pčela kroz polen unese veliku količinu otrova gubi orijentaciju, pada i ne vraća se u košnicu koja zatim lagano slabi, pa pčelar praktično gubi kompletan pčelinjak i prinos i naredne godine”, ističe Živadinović.

Izvor: Biznis.rs, 9. 5. 2022.