“Srbijagas” do 1. maja treba da postane akcionarsko društvo

0
50

Ministarstvo rudarstva i energetike formiralo je radnu grupu za praćenje plana reorganizacije “Srbijagasa”, koji predviđa ukupno 29 aktivnosti sa ciljem da to javno preduzeće do 1. maja postane akcionarsko društvo, rečeno je Tanjugu u ministarstvu.

Radna grupa će kontrolisati proces reformisanja, ali i pomoći “Srbijagasu” da sprovede plan. Plan reorganizacije podrazumeva, pre svega, razdvajanje delatnosti transporta i distribucije gasa između “Srbijagasa” i preduzeća “Transportgas” i “Distribucijagas Srbija”, kao i njihovo licenciranje za delatnost koju obavljaju.

Vlada Srbije je 10. decembra usvojila plan reorganizacije “Srbijagasa” koji znači, navedeno je u Ministarstvu, početak reformisanja i modernizacije gasnog sektora Srbije.

Sprovođenje tog plana stvoriće uslove za stabilno i sigurno snabdevanje gasom, kao i mnogo efikasnije i profitabilnije poslovanje gasnih preduzeća, a što je važno i zbog infrastrukturnih projekata koje realizuju, navode za Tanjug u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Zaključak koji je Vlada Srbije usvojila obuhvata izveštaj o do sada sprovedenim aktivnostima na reorganizaciji “Srbijagasa” i plan koji obuhvata ukupno 29 aktivnosti koje treba da budu realizovane, među kojima je najvažniji prenos imovine sa JP “Srbijagas” na preduzeća “Transportgas Srbija” i “Distribucijagas Srbija”.

To jest, prenos transportnog sistema za prirodni gas, odnosno sistema za distribuciju prirodnog gasa, sa “Srbijagasa” na “Transportgas Srbija” odnosno “Distribucijagas Srbija”, koje je planirano do 1. februara 2021.
Plan aktivnosti

Plan aktivnosti uključuje kao najvažnije – usaglašavanje organizacione strukture i opštih akata “Srbijagasa” sa Zakonom o javnim preduzećima, a rok je 31. decembar 2020.

Zatim, stvaranje uslova za certifikaciju i licenciranje delatnosti transporta gasa i distribucije gasa do 1. februara 2020. i ishodovanje licence za “Transportgas Srbija” do 15. aprila 2021, a za “Distribucijagas Srbija” do 15. marta 2021. za odgovarajuće delatnosti (transport i upravljanje transportnim sistemom, odnosno distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom).

Predviđen je prenos udela u “Transportgasu” i “Distribucijagas Srbija” sa “Srbijagasa” na Republiku Srbiju do 15. februara 2021. godine.

Planirane su izmene osnivačkih akata i upis u APR, a rok je 1. mart 2021. godine.

Planirano je do 1. aprila donošenje pravila o radu sistema za transport gasa i pravila o radu distributivnog sistema, akata o ceni pristupa sistema za transport prirodnog gasa i ceni pristupa distributivnom sistemu, donošenje i objavljivanja cene priključenja na distributivni sistem, donošenje desetogodišnjeg plana razvoja sistema za transport prirodnog gasa i petogodišnjeg plana razvoja distributivnog sistema.

Kao i donošenje plana za smanjenje gubitaka u sistemu, ako su gubici iznad tehnički opravdanog nivoa, takođe, do 1. aprila 2021.

Plan predviđa i početak rada operatora transportnog sistema “Transportgasa” i operatora distributivnog sistema “Distribucijagas Srbija” u potpunosti u skladu sa Zakonom o energetici, do 1. maja 2021.

I na kraju, promena pravne forme “Srbijagasa” u akcionarsko društvo do 1. maja 2021.

Plan za sprovođenje aktivnosti s ciljem reorganizacije JP “Srbijagas” obuhvata i donošenje predloga mera za rešavanje pitanja brojnih povezanih preduzeća u kojima “Srbijagas” ima učešće u kapitalu, a koje opterećuju poslovanje te kompanije, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu.

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo, reformisanje “Srbijagasa”, osim što je propisano zakonima Srbije predstavlja i preuzetu međunarodnu obavezu, jer se njime sprečava najavljeno uvođenje mera Ministarskog saveta Energetske zajednice protiv Srbije, a važno je i zbog otklanjanja prepreka za otvaranje Poglavlja 15 u pregovorima sa EU.

Izvor: tanjug.rs