Srbija prvi put emitovala dvanaestogodišnje državne obveznice

0
23
Srbija prvi put emitovala dvanaestogodišnje državne obveznice
Foto: www.mfin.gov.rs
Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da je Srbija uspešno iskoristila još uvek povoljne uslove na međunarodnom finansijskom tržištu i po prvi put emitovala dvanaestogodišnje državne obveznice denominovane u evrima na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od jedne milijarde evra.

– Tokom procesa današnje emisije, a usled velike tražnje, delegacija Republike Srbije je uspela da smanji inicijalnu kamatnu stopu za 35 baznih poena i emituje obveznice po stopi prinosa od 1,920% i kuponskoj stopi od 1,65% , sa rokom dospeća od 12 godina, čime je dodatno produžena kriva prinosa srpskih obveznica emitovanih na međunarodnom tržištu – napisao je ministar na svom instagram profilu.

Mali navodi da se ovom transakcijom nastavljaju uspesi Republike Srbije na tržištu kapitala, gde je od početka godine država imala dobar start sa prodajom državnih obveznica na domaćem tržišu na aukcijama u januaru i prodajom dvanaestogodišnjih dinarskih obveznica emitovanih prošle godine. Ministar je istakao i da će dinarske obveznice biti uključene u indeks J.P. Morgan GBI-EM index.

– Današnje kamatne stope, koje smo dobili u uslovima neizvesnosti na tržištu, dok još uvek traje pandemija korona virusa, su umnogome bolje od onih po kojima je prethodna vlast zaduživala državu pre nekoliko godina, a koje su bile i do 7,50%. Ovaj novac koristićemo da vratimo stare i skupe dugove iz prošlosti koji nam dolaze na naplatu ove godine – saopštio je ministar.

Naslov: Redakcija
Izvor: Novosti