Smernice za pokretanje sopstvenog biznisa

0
766
Smernice za pokretanje sopstvenog biznisa
Foto: Preduzetnice

Svaka preduzetnička priča je jedinstvena sama po sebi, specifična i ima sopstveni put. Put od osmišljavanja ideje do konačne realizacije te iste ideje- predstavlja početak uspešnog biznisa! Taj put je veoma dug, naporan, nepredvidiv, ispunjen nedoumicama, raznim izazovima ali i brojnim zamkama…

Međutim, dobre stvari ne dolaze iz zone komfora!

Zato zapamtite jedno- Svaki početak je težak, pa tako i onaj poslovni…

Jedinstvena kombinacija- tim ljudi, resursi i poslovne prilike– predstavlja najvažniji faktor za uspeh jednog poslovnog poduhvata!

Da bi se započeo biznis, važno je između ostalog, raditi i na sledećem stvarima:

Odlučiti se za ideju

Pronalazak ideje za biznis je možda najkomplikovaniji deo celog procesa.

Krenite od svoje svrhe, od onoga što bi stvarno želeli da radite, od vaše jake potrebe da nešto promenite ili poboljšate.

Kako možete svoju svrhu pretvoriti u biznis?

Pogledajte kakva vam je lista pratioca/ prijatelja na društvenoj mreži?

Šta je ono što birate da gledate- od raznovrsnog ponuđenog sadržaja?

Šta je ono što čitate?

Kako provodite slobodno vreme?

Koje veštine posedujete?

Često su to stvari koje smatramo našim zadovoljstvom…

-Porazgovarajte sa nekim ko je objektivan na temu:

Da li se od vaše svrhe može napraviti biznis?

Napravite listu poslova iz snova ili vision board ( tablu sa fotografijama posla kojim želite da se bavite). Nemojte se ograničavati i govoriti kako od tih ideja ne bi mogao da se pokrene biznis. Potrebno je pratiti tragove koji će vam sami reći kako i na koji način ćete uspeti da ostvarite Vašu zamisao. Budite inovativni, vizionarski nastrojeni, budite bolji, jefitniji, brži, pristupačniji…

Zamilsite da Vas neko plaća da radite posao koji želite…

Kakav bi to posao bio?

Šta je to čime niste zadovoljni na tržistu?

Na koji način bi ste upravo vi obavljali taj posao?

Najbolje ideje za posao upravo dolazi iz želje ili uverenja da neki problem možemo rešiti!

Potrebno je našem umu dati prostora i vremena. Uzmite pauzu od razmišljanja, izađite u prirodu, idite u teretanu i verovali ili ne upravo u tim momentima, naićićete na tu neku ideju.

Ideja je osnov, kamen temeljac svakog biznisa!

Takođe, ono što je od izuzetne važnosti jeste da obavite sami sa sobom jedan ozbiljan razgovor. Budite BRUTALNO, surovo iskreni prema sebi! Iskrenost će vam od samog starta pomoći da budete svesni svojih mogućnosti i potencijalnog rizika u koji se upuštate. Shvatite i to da ništa nije nemoguće, za sve je samo potrebno vreme i pažljivo isplaniran plan.

Ispitivanje tržišta

Neke ideje sjajno zvuče u praksi ali u realnosti se ne pokažu kao idealne. Kako ne biste uložili puno novca, koji kasnije ne možete da povratiti ili povećati, morate ispitati odnosno dobro istražiti tržište.

POKLAPANJE PONUDE SA POTRAŽNJOM TRŽIŠTA

– sve se zapravo vrti oko ove dve zapravo vrlo jednostavne ekonomske pojave.

Ukoliko ste u prilici, najbolje je za potrebe istraživanja unajmiti profesionalni tim, ili bar konsultanta koji će vam pomoći da pravilno sprovedete istraživanje. Ako ipak niste u mogućnosti istraživanje možete obaviti sami.

Neophodno je da ispitate dobro industriju u kojoj poslujete. Uvidite ko su vaši konkurenti- kako oni posluju u odnosu na vas? Ključ ispitivanja je kreiranje marketinške strategije koja će ostvariti potvrdne rezultate. Istraživanja možete sprovesti koristeći focus grupe, ankete, eksperimente, onlajn ispitivanja… Budući da živimo u vremenu digitalne ere, gotovo svi koji koriste platforme na neki način izražavaju svoje mišljenje. Onlajn ispitivanja se shodno tome pokazuju kao najbolja metoda.

Ozvaničenje biznisa

Zvanično započeti sopstveni biznis, znači -legalizovati ga. O samoj legalizaciji posla više će znati pravnik- pa razmislite o tome da ga angažujete jer će Vam u budućnosti svakako biti potreban u vezi brige oko zakonskog okvira vašeg poslovanja. Pored pravnika potrebno je da angažujete i knjigovođu ili ekonomstu u vezi finansijskih formalnosti.

Pravna definicija forme biznisa

Dilema koja muči mlade i nove preduzetnike jeste:

Da li se registrovati kao
PRIVREDNO DRUŠTVO ili kao PREDUZETNIK ?

Privredno društvo– je pravno lice koje obavlja određenu delatnost radi sticanja dobiti. Privredno društvo se osniva OSNIVAČKIM AKTOM (forma odluke) ili UGOVOROM O OSNIVANJU, u zavisnosti koliko lica učestvuje u osnivanju privrednog društva. Privredno društvo može biti: Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.), Ortačko društvo, Komanditno društvo i Akcionarsko društvo.

Preduzetnik –je fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda. Upisuje se u poseban registar, obavlja delatnost slobodne profesije-uređene posebnim propisom.

Veličina biznisa

Pravna lica razvrstavaju se na mikro/mala/ srednja / velika– u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine.

Poslovno ime

NAZIV, PRAVNA FORMA i MESTO sedišta društva- su tri najvažnije stavke iz kojih se sastoji poslovno ime. Naziv mora biti autentičan, zato pre nego sto donesete odluku o nazivu biznisa proverite da li je to ime slobodno. Provera se vrši uz pomoć i proveru registra APR-a.

Budite jedinstveni i kreativni prilikom osmišljavanja naziva Vašeg biznisa ili ti BRENDA.

Poslovno ime je vaša najbolja reklama!

Registracija

APR-Agencija za privredne registre vrši registraciju privatnog posla. Pre nego se podnese prijava, radi registracije, potrebno je odlučiti se za pravnu formu posla, doneti odluku o pretežnoj delatnosti i naravno odabrati poslovno ime.

Osnivanjem dobijate registarski/matični broj, PIB(poreski identifikacioni broj) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja (RZZO).

Izrada pečata

Po dobijanju rešenja o registraciji radnje od Agencije za privredne registre, preduzetnik može da izradi pečat.

  • Poslovni račun u banci
  • Sedište
  • Poslovni prostor
  • Biznis plan

Biznis plan predstavlja adekvatan plan vašeg budućeg poslovanja. Dosta je složeniji od ovih osnovnih smernica za pokretanje sopstvenog biznisa. Ključan je za osmišljavanje kvalitenog poslovanja i mora biti razrađen do najsitnijih detalja.

Tim

Saradnici su od velikog značaja za uspeh jednog privatnog posla ali nije isključeno da uspeh možete postići samostalno. Ukoliko se odlučite da oformite tim ljudi, pažljivo odaberite ljude sa kojima ćete sarađivati…

Reklamiranje

Website će potencijalno pogledati više hiljada ljudi, što je automatski već jednim delom uspešna reklama.

Takođe, LikedIn- prva poslovna mreža koja je namenjena poslovnom umrežavanju potencijalnih poslodavca sa zaposlenima-pored navedenog, pruža veliki broj mogućnosti razvoja posla, reklamiranja, međusobnog povezivanja i pronalaženja ciljne grupe.

IZVOR: beleške.com , ras .gov.rs

Autor: Delibašić Bojana