subota, 13. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Seminar: Suđenje u razumnom roku

Seminar: Suđenje u razumnom roku

0
Seminar: Suđenje u razumnom roku

Pravo na suđenje u razumnom roku kao deo prava na pravično suđenje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava koje pripada svim ljudima bez razlike, zato vas portal Biznis i pravo poziva na seminar kojim ćete steći znanja o ovoj temi.

Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. – čl. 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.


Ono je deo šireg prava koje svima garantuje da će nezavisan i nepristrasan sud, pravično i u razumnom roku, odlučiti o pravima, obavezama i optužbama protiv građana.

Pored navedene konvencije, ovo  pravo garantuje i Ustav Republike Srbije, a regulisano je Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.  Pravо na suđenje u razumnоm rоku propisano je brоjnim zakonima, uključujući Zakon o parničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o opštem upravom postupku, Zakon o radu, Porodični zakon, Zakon o zabrani diskriminacije.

Pošto su se u praksi pojavile mnoge nedoumice u primeni ovog instituta i Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Kec grupa će u saradnji sa istaknutim sudijama u ovoj oblasti organizovati seminar na kojem će učesnici dobiti sveobuhvatna znanja i informacije o primeni ovog instituta u praksi. 

Kada i gde se održava seminar?

Seminar se održava 20. 5. 2022. od 10.00 do 16.30 časova u hotelu Moskva u Beogradu.

Ko su predavači na seminaru?

Predavači su Ljubica Milutinović i Snežana Andrejević autorke su Komentara zakona o zaštiti prava na suđenje u razunom roku, kao i koautorke priručnika: Kriterijumi za ocenu povrede prava na suđenje u razumnom roku i Priručnika za obuku sudija o suđenju u razumnom roku, dok je sudija Danijela Dukić predsednik odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Privrednog apelacionog suda u Beograu. 

Agenda seminara:

10:00 – 10:15h – Uvodno obraćanje direktora Kec grupe, Dejana Škobića

10:15 – 11:15h – Pravo na pravično suđenje, razumni rok i kriterijumi za ocenu dužine trajanja postupka – Snežana Andrejević

11:15 – 12:15h – Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku; evropski standardi i sudska praksa – Ljubica Milutinović 

12:15 – 12:30h – Pauza za kafu

12:30 – 13:00h – Pravo na pravičnu naknadu u sporovima za naknadu nematerijalne i materijalne štete, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. – Snežana Andrejević

13:00 – 13:30h – Postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pravna sredstva za ubrzanje sudskog postupka – Ljubica Milutinović

13:30 – 14:15h – Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Danijela Dukić

14:15 – 15:15h – Pauza za ručak

15:15 – 16:00h – Suđenje u razumnom roku u praksi domaćih sudova – Danijela Dukić

16:00 – 16:30h – Pitanja i odgovori

Seminar je namenjen advokatima, sudijama, tužiocima, pravobraniocima, diplomiranim pravnicima i studentima pravnih fakulteta, kao i svima onima koji se kroz svoje zanimajnje imaju dodira sa pravom ili planiraju da se bave pravom.

Ukoliko konstantno radite na sebi i shvatate značaj edukacije ovaj seminar je pravo mesto za vas. 

Šta sve učesnici seminara dobijaju?

 • 1. Predavanja
  2. Odgovore na pitanja
  3. Nova poznanstva
  4. Kafe pauzu
  5. Vaučer sa 50% popusta za članstvo u loyalty klubu
  6. Ručak
  7. Sertifikat

Praktična znanja i iskustva koja ćete dobiti na ovom seminaru ne mogu se pronaći u knjigama i stručnoj literaturi te imate jedinstvenu priliku da saznate sve što vas zanima o suđenju u razumnom roku od strane predavača koji se godinama bave ovom temom. 

Zato portal Biznis i pravo poziva sve vredne pravnike koji su uvek spremni na nova znanja i usavršavanja da se prijave na ovaj seminar, jer samo novim znanjima i vrednim radom pravite korake ka uspešnijoj karijeri.

Propisi se menjaju, praksa se usklađuje, a vi ne smete ostati van okvira promena.

Više informacija o seminaru možete dobiti na linku:

 • http://www.kecgrupa.rs/index.php/seminar-sudjenje-u-razumnom-roku/?fbclid=IwAR0e-2KTFbAJyYaP79nc-A_QvalBD4NvG8TSUJwfOaJQ5yfdcTGqUuJqDH4

Broj mesta je ograničen, prijavite se na vreme.