Seminar: mobing u radnom odnosu

0
895
mobing u radnom odnosu

Biznis i pravo vas poziva na seminar o mobingu koji će se održati online, putem platforme ”Zoom”, 27.05. i 28.05.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika za zakonskom regulativom i obuka učesnika o rešavanju konflikta u kompaniji.

Učesnici će nakon seminara biti osposobljeni za interno rešavanje slučajeva mobinga u okviru kolektiva, sticanje osnovnih znanja o primeni medijacije, kao i savladavanju veština posredovanja u rešavanju konfliktnih situacija.

Šta je mobing?

Termin „mobing na radnom mestu“ prvi put je opisan tokom ’80ih od strane psihologa Heinz Laymana koji je posmatrao efekte ovog ponašanja, i primetio da su mete mobinga traumatizovane podjednako kao da su bile u ratu na prvoj liniji vatre.

„Zlostavljanje, u smislu ovog zakona, jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor (čl. 6. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu „Sl. glasniku RS“, br. 36 od 28. maja 2010).

Teme:

  • ŠTA JE MOBING I KAKO GA PREPOZNATI
  • ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  • ZAKON O RADU
  • KAKO POKRENUTI ZAŠTITU OD MOBINGA
  • POSTUPAK MEDIJACIJE U SLUČAJEVIMA MOBINGA
  • UPOZNAVANJE UČESNIKA SA PRINCIPIMA POSTUPKA POSREDOVANJA, SAVLADAVANJE POTREBNIH VEŠTINA
  • PROCESUIRANJE MOBINGA – SUDSKI POSTUPAK

Za koga je ovaj seminar?

Ovaj seminar je za zaposlene u kompanijama, preduzetnike i vlasnike kompanija, diplomirane pravnike, advokate, medijatore i studente Pravnih fakulteta.

Agenda

Seminar će se realizovati tokom dva dana, po tri sata:

27.05.2021. od 16:00 do 19:00h

28.05.2021. od 16:00 do 19:00h

Predavači:

Milomir Aleksić, sudija Višeg suda u Leskovcu

Nina Kostić, medijator

Cena:

12.000,00 din

Broj mesta je ograničen.

Prijavite se na vreme