Sektoru za zaštitu korisnika NBS javilo se više od hiljadu nezadovoljnih klijenata

0
20
Sektoru za zaštitu korisnika NBS javilo se više od hiljadu nezadovoljnih klijenata
Foto: Kurir
Problemi sa platnim karticama, plaćanjem preko interneta i nezadovoljstvo uslugama u vezi sa kreditima najčešći su razlozi što se klijenti žale na banke.

Ovo su pokazali poslednji podaci Narodne banke Srbije, za devet meseci prošle godine. Lane je Centralnoj banci stigle su 1.074 pritužbe, a rešeno je 1.156 žalbi, među kojima i one pristigle 2019. godine, a od okončanih – 337 je imalo osnova.

Kako su u čak trećini situacija klijenti imali pravo da se žale na banke, to bi moglo da bude ohrabrenje i ostalima koji smatraju da su oštećeni zbog nekog bankarskog proizvoda da se jave NBS Sektoru a zaštitu korisnika finansijskih usluga i isteraju pravdu.

– Najviše pritužbi odnosilo se na platne usluge i kredite – kažu u NBS. – I prethodnih godina smo kroz naloge bankama da otklone nepravilnost, kada se utvrdi da postoje, pokazali delotvornost i efikasnost ovog postupka, što su korisnici i prepoznali. To je značajno uticalo da se klijenti sve češće obraćaju. Osim toga, uspostavljanjem elektronskog formulara u koji se unose svi potrebni podaci, olakšano je podnošenje urednih pritužbi po kojima je moguće da se odmah reaguje, a postupak završi u roku i kraćem od propisanog.

Na spisku banaka za koje je utvrđeno da nisu postupale u skladu s pojedinim odredbama zakona kojima se uređuje oblast zaštite korisnika finansijskih usluga, od januara do septembra 2020. godine su Mobi banka, OTP, Unikredit, Evrobanka, AIK i Halkbanka.

Osim na rad banaka, NBS šalju i pritužbe na rad ostalih finansijskih ustanova. Sektoru je stiglo ukupno 1.929 pritužbi, od čega 51,84 odsto na banke, a 47,95 procenata na rad društava za osiguranje, a po 0,1 odsto na postupanje platnih institucija i davalaca finansijskog lizinga.

Najveći broj pritužbi na rad banaka odnosio se na kredite, gotovo polovina, a na platne račune 36 odsto i oko 15 odsto na platne kartice. Problema sa stambenim kreditima bilo je u 94 slučaja, a sa gotovinskim kod 180 klijenata.

Pojedine žalbe se odnose na zadržavanje podataka o dugovanjima u Kreditnom birou duže od tri godine.

– Od 23 osnovane pritužbe u vezi sa podacima iz Kreditnog biroa u dva slučaja je utvrđeno da banka nije prijavila podatke o izmirenju duga nakon što je dug izmiren, ali je tu nepravilnost otklonila u toku postupka po pritužbi – kažu u NBS. – Inače, banke imaju pravo i obavezu da procenjuju kreditne sposobnosti dužnika i kreditnog rizika, koristeći tu svojevrsnu bazu kreditne istorije. Tim pravilima je propisano da se istorijski podaci o docnji u slučaju kredita brišu nakon tri godine od izmirenja obaveze ili od zatvaranja računa.

NBS je tokom devet meseci lane posredovala u 59 žalbi, od čega se na društva za osiguranje odnosilo 79,7 odsto, a na banke 23 procenta. Od 19 posredovanja sa bankama u pet slučaja je postignut dogovor.

OSIGURANjE

OD podnetih žalbi na osiguravajuće kuće, NBS je razmatrala 925 slučajeva. Najveći broj pritužbi se odnosio na autoodgovornost – 34,1 odsto i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – 22,3 procenta.

UBRZANO TOKOM KORONE

ELEKTRONSKO podnošenje pritužbi je olakšalo i ubrzalo razrešenje – kažu u NBS. – To se posebno pokazalo efikasnim u uslovima pandemije kada je NBS uspela da na veliki broj pitanja korisnika koji se odnosio na moratorijum odgovara u roku od nekoliko sati do dva-tri dana, dok je u slučaju podnetih pritužbi sprovodila postupak u najkraćem roku i odmah nalagala bankama da otklone nepravilnosti.

Naslov: Redakcija

Izvor: Novosti