nedelja, 7. apr 2024.
Home Nekategorizovano Rok za dostavljanje finansijskih izveštaja po izmenjenom zakonu ističe 31. marta

Rok za dostavljanje finansijskih izveštaja po izmenjenom zakonu ističe 31. marta

0
Rok za dostavljanje finansijskih izveštaja po izmenjenom zakonu ističe 31. marta

Umesto 28. februara, koji je prethodnih godina bio poslednji rok za dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja, od ove godine poslednji dan u kalendaru je 31. mart.

Taj predlog u izmenjenom Zakonu o računovodstvu inicirala je Računovodstvena komora Srbije, sa ciljem da se računovođama olakša da ne moraju da dostavljaju obrasce statističkog izveštaja najkasnije do 28. februara za prethodnu godinu i redovnog finansijskog izveštaja najkasnije do 30. juna, već da to rade samo jednom u godini, sa rokom do 31. marta.

Iz Agencije za privredne registre (APR) kažu da po isteku zakonskog roka izveštaje i dokumentaciju, kao i izjavu o neaktivnosti za 2021. godinu, obveznici mogu dostaviti najkasnije do kraja 2022. godine, uz plaćanje uvećane naknade, zbog neblagovremenosti.

“Nakon toga prestaje svaka mogućnost njihovog dostavljanja. Navedeno važi i za zamene izveštaja, odnosno dokumentacije, osim u slučaju zamene vanrednog finansijskog izveštaja (VFI) koju obveznici mogu podneti najkasnije do dana dostavljanja RGFI za izveštajnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavljanje VFI. Ukoliko Agencija u postupku obrade finansijskih izveštaja utvrdi nedostatke obaveštenjem će obveznika obavestiti o nedostacima u izveštajima i navesti rok u kojem se nedostaci moraju otkloniti. Ukoliko obveznik ne otkloni uočene nedostatke do datog roka, Agencija će objaviti kao neispravan takav finansijski izveštaj”, objašnjavaju za Biznis.rs iz APR-a.

Najvažnije promene Zakona o računovodstvu

Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica i preduzetnika obuhvata bilans stanja, bilans uspeha i napomene uz finansijske izveštaje. Novina u Zakonu o računovodstvu koji je u primeni od 1. januara 2020. godine jeste da mala pravna lica ne moraju sastavljati „puni“ set redovnog finansijskog izveštaja.

Takođe, novina je i da mikro pravna lica, privredna društva, koja su se opredelila da primenjuju pravilnik za mikro i druga pravna lica od ove godine moraju sastavljati napomene uz finansijske izveštaje. Nova odredba podrazumeva i značajno uvećan posao računovođama koji vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje za mikro pravna lica.

Za razliku od starog zakona koji je predviđao obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) do 30. juna, odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) do 30. jula naredne godine, novim zakonom je rok za dostavljanje RGFI do 31. marta, a KGFI do 30. aprila.

S druge strane, obveznici su dužni da u rokovima propisanim za dostavljanje RGFI, odnosno zajedno sa tim izveštajem dostave i statistički izveštaj koji se koristi za potrebe statističke obrade.

Takođe je novina i da se statistički izveštaj javno objavljuje.

“Od ove godine obaveza dostavljanja propisane dokumentacije je ograničena samo na obveznike revizije, pri čemu sada, osim pravnih lica, odluku o usvajanju RGFI moraju dostaviti i preduzetnici koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja. Novim zakonom je propisano da se dostavljanje propisane dokumentacije vrši odvojeno od godišnjeg finansijskog izveštaja, i to do 30. juna u slučaju dokumentacije uz RGFI. Međutim, uvažavajući mogućnost da obveznici revizije mogu propisanu dokumentaciju pripremiti i pre zakonskog roka, Agencija je u svom posebnom informacionom sistemu obezbedila mogućnost istovremenog dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije putem objedinjenog zahteva”, naglašavaju iz APR-a.

Napomene uz finansijske izveštaje

Mikro privredna društva, zadruge i ustanove dužni su da od ove godine uz redovni godišnji finansijski izveštaj dostavljaju napomene.

Mikro druga pravna (političke organizacije, sindikalne organizacije, fondacije i zadužbine, udruženja, sportska udruženja, komore) i mikro preduzetnici uz obrasce redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ne treba da prilažu bilo kakva dokumenta, osim u izuzetnim situacijama.

Promenjen sastav obavezne dokumentacije

Od obveznika dostavljanja dokumentacije više se ne zahteva dostavljanje odluke o raspodeli dobitka, odnosno pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju. Osim toga, obveznik koji želi da redovni i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objedini u jedan izveštaj uz RGFI obavezno mora dostaviti odluku nadležnog organa o tome, pri čemu tom prilikom može da dostavi i taj objedinjeni izveštaj.

Povećan je broj obveznika dostavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju.

“Naime, osim velikih pravnih lica i javnih društava, nezavisno od veličine obavezu sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju imaju i srednja pravna lica, kao i mala i mikro pravna lica koja su obveznici revizije, a najmanje dve godine nisu razvrstana u te veličine. S druge strane, obavezu dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju nemaju samo matična pravna lica razvrstana kao velika pravna lica, već taj izveštaj moraju da dostave sva matična pravna lica, nezavisno od veličine, prilikom dostavljanja KGFI”, ističu iz Agencije.

Skraćen je krajnji rok za objavu finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije.

“Obaveza Agencije da izveštaje, odnosno dokumentaciju u kojoj obveznici nisu otklonili nedostatke javno objavi na svojoj internet stranici kao nepotpune i računski netačne, odnosno neispravne, je zadržana, s tim što je potrebno da to sada čini najkasnije do 30. septembra naredne godine u odnosu na izveštajnu godinu, umesto do 30. oktobra kako je bilo propisano starim zakonom”, navode iz Agencije za privredne registre.

Izvor: Biznis.rs