Procenite govor tela sagovornika

0
105
Procenite govor tela sagovornika
Foto: Inc. Magazine

Jeste li se ikada zapitali zašto dobri prodavci imaju toliko uspeha?

Prodaja jeste umetnost i kao takva može da se nauči, samo je potrebno da ovladamo setom veština i alata. Govor tela nosi veći deo uticaja poruke u komunikaciji i ukoliko dobro procenite vašeg sagovornika veće su šanse za uspeh.

Veština kojom pratite promene koje se dešavaju kod sagovornika naziva se kalibriranje. Ove (spoljašnje) promene koje su vidljive na licu i telu sagovornika su rezultat unutrašnjih procesa u nama.

Ukoliko želite da kalibrirate vašeg sagovornika potrebno je da obratite pažnju na:

  • Govor tela
  • Disanje
  • Mimiku lica.

U nastavku vam dajemo par primera na šta treba da obratite pažnju:

Zenice – predstavljaju deo tela nad kojim nemamo kontrolu. Dilatacija je širenje zenica, a kontrahovanje je skupljanje zenica. Eckard Hess (1975) je otkrio da se zenice šire kada ste zainteresovani za osobu sa kojom pričate ili za temu o kojoj pričate. Isto tako, zenice mogu da se šire ukoliko se osoba nalazi u svetloj prostoriji.

Žmirkanje – Muškarci i žene žmirkaju u proseku 6-10 puta u minuti. U susretu muškarac-žena, veći broj žmirkanja može biti indikator da Vam se osoba sviđa.

Disanje – disati možemo iz grudi ili iz stomaka. Kod sagovornika primećujemo promene u disanju ukoliko dolazi do promene odnosa prema npr. temi o kojoj pričamo. Ubrzano disanje može da ukaže na povećan nivo stresa.

Usne – ukoliko osoba ima stres vezan za određenu temu, pre izgovorenog može stisnuti usne ili da se malo više spajaju. Takođe, ruka koja ide ka ustima (i čak regiji nosa) govori da osoba može biti u stresu. Ukoliko osoba grize usnu ili unutrašnji deo obraza, može da daje signal da se nalazi u stresu.

Nakašljavanje – kada je osoba u stresu dolazi do sušenja grla pa se samim tim i češće osoba nakašaljava.

Obrve – po pojedinim istraživanjima podizanje obrve može biti znak flerta osobe sa kojom razgovarate. Takođe ovo znači i zainteresovanost. Na Vama je da procenite uz kombinaciju sa drugim signalima.

Količina pokreta – Naše ruke, ramena i drugi delovi tela prate našu priču i ukoliko dolazi do promene količine pokreta može značiti da se kod osobe sa kojom pričamo nivo stresa povećava.

Pogled – Ukoliko osoba ne može da zadrži pogled na vama, može da znači da nema prave informacje i da iste traži “u prostoru” – pogledati pokreti očima.

Izvor: Bridge Communications