Preuzimanje Komercijalne banke povisilo dobit NLB grupe

0
24
Preuzimanje Komercijalne banke povisilo dobit NLB grupe
Foto: Global Trade

NLB grupa ostvarila je lani neto dobit od 268,9 miliona evra, što je 38,9 odsto više nego godinu dana pre. Na rezultat je snažno uticalo preuzimanje Komercijalne banke, prema nerevidiranim podacima o prošlogodišnjem poslovanju. Prihodi grupe iznosili su 504,5 miliona evra, što je dva odsto manje u odnosu na 2019. godinu, piše portal Indikator.

Prethodni nerevidirani finansijski rezultati grupe pokazuju da je 2020. bila vrlo stabilna uprkos izazovima nove pandemije koronavirusa i posledičnoj hibernaciji ekonomije, jer su se glavni prihodi od zajmova i transakcija sa naknadama i provizijama brzo vratili na raniji nivo. Naglasili su da su rezultati grupe pokazali snagu i otpornost njenog održivog poslovnog modela, uključujući dobre kriterijume za preuzimanje rizika tokom poslovnih ciklusa.

Dobit pre umanjenja vrednosti i rezervisanja iznosila je 210,5 miliona evra, što je pad od jednog procenta u odnosu na 2019. godinu. Na rast neto dobiti od gotovo 40 odsto u međuvremenu je snažno uticalo sticanje Komercijalne banke u Srbiji na osnovu koje je, prema navodima banke, prepoznat negativni goodwill u iznosu od 137 miliona evra i formiranje dodatnih 13,4 miliona evra za očekivane gubitke po kreditima za grupu Komercijalne banke.

Bez uticaja akvizicije, dobit NLB Grupe iznosila bi 141,3 miliona evra i uprkos tome znatno bi premašila prethodne prognoze, dodali su.

Ukupno je grupa formirala umanjenja vrednosti i rezervisanja u iznosu od 71,4 miliona evra, uglavnom vezana uz izbijanje novog koronavirusa.

Prema saopštenju NLB-a, Grupa se strogo disciplinovala u aktivnostima smanjenja troškova i smanjla ih za četiri odsto na godišnjem nivou. Iznosili su 293,9 miliona evra, a udeo troškova u neto prihodima bio je 58,3 odsto, javlja STA.

Koeficijent adekvatnosti kapitala iznosi 16,6 odsto. Prema njihovim rečima, 92,2 miliona evra iz prošlogodišnje dobiti već je planirano za raspodelu dividendi, dok višak kapitala nad regulatornim zahtevima daje solidnu osnovu za dalji rast.

Akvizicija Komercijalne banke krajem prošle godine u bilans NLB Grupe dodala je 4,3 milijarde evra, tako da je ona ukupno iznosila 19,6 milijardi evra. Istovremeno, NLB je naglasila da je kraj ovog procesa označio još jednu vrlo važnu prekretnicu u njihovoj strategiji da postanu vodeća finansijska institucija sa fokusom i sedištem u matičnoj regiji, Jugoistočnoj Evropi.

Izvor: Blic