Postupak prema maloletnicima

Postupak prema maloletnicima

0
U odrastanju i formiranju čoveka od izuzetne važnosti je životni period do punoletstva, do navršenih 18, odnosno 21 godine. Sva pažnja društva morala bi...
Produženje roditeljskog prava

Produženje roditeljskog prava

0
Razlozi za produženje roditeljskog prava Postupak za produženja roditeljskog prava, kao i sam institut produženja, regulisan je Zakonom o vanparničnom postupku, „Službeni glasnik SRS“ broj...
Video nadzor u svetlu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Video nadzor u svetlu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

0
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 95/18 – dalje: Zakon), koji je stupio...
Najčešće povrede autorskih prava na internetu

Najčešće povrede autorskih prava na internetu

0
Brzina kojom se stvara i objavljuje tzv. sadržaj na internetu često dovodi i do brze povrede autorskih prava. Iako postoji mnogo načina kako autorsko...
Kako nastaje i kako se štiti autorsko delo

Kako nastaje i kako se štiti autorsko delo

0
Autorsko delo nastaje samim trenutkom stvaranja dela. Tako, ako ste napisali neki tekst, komponovali određenu numeru ili fotografisali vašu mačku kako gura nešto sa...