Pravni položaj pripravnika u pravosudnom sistemu Republike Srbije

0
290

Povodom Međunarodnog praznika rada prenosimo vam anketu o Pravnom položaju pripravnika u pravosudnom sistemu Republike Srbije koje predstavlja empirijski deo istraživanja koleginice Nede Marinac povodom pisanja master rada na navedenu temu, a koje služi samo u naučno-istraživačke svrhe.U anketi je učestvovalo 325 diplomiranih pravnika koji pripravnički staž obavljaju u advokatskoj kancelariji, sudu ili tužilaštvu.

Bez novčane naknade ili sa minimalnom naknadomPrema rezultatima istraživanja čak 61,5% ispitanika smatra da sa novčanom naknadom ne može da pokrije ni osnovne troškove, dok 32,9% ispitanika ne prima naknadu za rad. Dve trećine ispitanika smatra da naknada za rad nije srazmerna uloženom trudu i radu, dok je novčanim primanjima zadovoljno svega 9,5% ispitanika.

Nemaju radno vreme?
Više puta smo čuli da pripravnici nemaju radno vreme, a o tome svedoče i rezultati istraživanja, prema kojima čak trećina pripravnika radi više od osam sati, dok četvrtina ostaje svakog dana duže od predviđenog radnog vremena, a četvrtina ispitanika ostaje više puta nedeljno duže van radnog vremena.Da se ne radi duže samo radnim danima pokazuju rezultati istraživanja prema kojima čak 34,5% ispitanika radi i vikendom.

Od čega žive pripravnici?
Poražavajući je podatak da 42,5% ispitanika izdržavaju roditelji, dok 47,4% ispitanika smatra da je pored novčane naknade potrebna i finansijska podrška roditelja za osnovne životne potrebe, a svega 5,8% smatra da je novčana naknada dovoljna da se pokriju troškovi.

Rad pod stresom?
Rezultati pokazuju da 33,2% ispitanika je svakodnevno pod stresom, dok je 34,2% ispitanika pod stresom više puta nedeljno. Kako se to odražava na njihovu buduću karijeru i privatan život možemo samo da pretpostavimo.

Diskriminacija i mobing?
Tokom obajvljanja pripravničkog staža 12% ispitanika je doživelo psihičko, seksualno ili neki drugi oblik uznemiravanja, 14,8% je bilo žrtva mobinga, dok je 12,6% pripravnika diskriminisano po bilo kom osnovu.

Da podsetimo, čak 72,9% ispitanika je pripravnički staž obavalja u advokatskoj kancelariji.

Evropski parlament je nedavno usvojio rezoluciju kojom se osuđuje praksa neplaćenog stažiranja kao „forma eksploatacije mladih radnika i kršenja njihovih prava” i zahteva pravedna plate za pripravnike i mlade na stručnoj praksi.Evropska konfederacija sindikata (EKS) podržala je rezoluciju EP o pravednoj plati za pripravnike i mlade na stručnoj praksi.

Kec grupa smatra da su rezultati ovog istraživanja dovoljno alarmantni da zahtevaju od institucija, ali i celog društva da u predstojećem periodu radi na poboljšanju položaja pripravnika.

Celo istraživanje možete pogledati ovde: