Povećanje broja zaposlenih u Srbiji

0
19
Povećanje broja zaposlenih u Srbiji
Foto: Hamilton Nash

Ukupan broj zaposlenih u četvrtom kvartalu 2020. godine iznosio je 2 253 159 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 2,3%, odnosno za 50 524 lica.

Posmatrano prema modalitetima zaposlenosti, zaposlenih u radnom odnosu bilo je 2 127 492, van radnog odnosa 61 580, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika iznosio 64 087.

Do zapošljavanja je prvenstveno dolazilo u kategoriji zaposlenosti u radnom odnosu, gde je zabeležen rast od 3,2% (66 887 lica) u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Teritorijalno, rast zaposlenosti je najveći u Beogradskom regionu (rast od 15 676 lica) i Regionu Vojvodine (rast od 13 082 lica).

Sektori delatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su Prerađivačka industrija (rast od 19 373 lica), Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (rast od 12 181 lice), Građevinarstvo (rast od 8 000 lica), Informisanje i komunikacije (rast od 7 109 lica)  i Obrazovanje (rast od 5 182 lica).

Naslov: Redakcija

Izvor: Republički zavod za statistiku RS