nedelja, 7. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Potpisan Sporazum o saradnji Ministarstva pravde i Pravosudne akademije

Potpisan Sporazum o saradnji Ministarstva pravde i Pravosudne akademije

0
Potpisan Sporazum o saradnji Ministarstva pravde i Pravosudne akademije

Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Maja Popović i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić potpisali su juče Sporazum o saradnji.

SPORAZUM IMA ZA CILJ OSTVARIVANJE STRUČNO-OBRAZOVNE SARADNJE KROZ STICANJE I RAZMENU ZNANJA I PRIMENU NAJBOLJIH ISKUSTAVA, NA OSNOVU DUGOROČNIH ZAJEDNIČKIH INTERESA SA CILJEM UNAPREĐENJA POSTOJEĆIH OBRAZOVNIH I POSLOVNIH DELATNOSTI U OBLASTIMA OD OBOSTRANOG ZNAČAJA.

Prilikom potpisivanja sporazuma, ministarka Popović i direktor Vujić zajednički su konstatovali da Ministarstvo pravde već dugi niz godina ulaže mnogo napora u izgradnju modernog pravosudnog eSistema sa centralizovanim sistemima upravljanja predmetima praćenim odgovarajućom hardverskom infrastrukturom i jasnim zakonskim okvirom koji regulišu njegovu upotrebu.

Kontinuirano unapređivanje eServisa i proširenje opcija vezanih za praćenje toka sudksih postupaka i dostupnost drugih informacija o radu pravosuđa biće u fokusu Ministarstva pravde i u skladu je sa aktivnostima iz Akcionog plana za Poglavlje 23.

Sa druge strane, Pravosudna akademija, kao jedina institucija nadležna za obuku u pravosuđu, je u obavezi da pripremi i realizuje odgovarajuće programe obuke kako bi se zaposleni koji rade na ovim poslovima blagovremeno pripremili i obučili, u cilju kvalitetnog korišćenja i rada na novim IKT platformama. Zajednički je dogovoreno da realizacija sporazuma otpočne organizovanjem obuka u oblasti informacionih tehnologija, kako za zaposlene u pravosuđu tako i za zaposlene u Ministarstvu pravde koji rade na poslovima od značaja za efikasno funkcionisanje pravosudnog sistema, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 23. 05. 2021.