četvrtak, 27. apr 2023.
Home Biznis Poreske olakšice: R&D I IP BOX

Poreske olakšice: R&D I IP BOX

0
Poreske olakšice: R&D I IP BOX

Koje poreske olakšice mogu koristiti IT firme?


Sa četvrtom industrijskom revolucijom došla je nova šansa za Republiku Srbiju i našu privredu.
Najveći izvozni potencijal jesu IT proizvodi (polako prelaze izvoz poljoprivrednog sektora), a tu
pre svega mislimo na softverska rešenja. Imamo puno radnih i sposobnih ljudi u IT sektoru i prvi
put u istoriji ne kasnimo za drugima sa izlaskom na tržište 60 godina. Kako bi dodatno pomogli
IT sektor, država je usvojila poreske olakšice koje IT kompanije stimulišu da stvore svoju
intelektualnu svojinu i izvoze istu.


U Jugoslaviji naš najveći promašaj je bio izvoz sirovih proizvoda po veoma povlašćenim cenama
za kupce, koji su preradom dobijali gotove proizvode koji su koštali dosta više. Što kažu naši
stariji: „Zaradili od našeg rada“. Došlo je vreme da naučimo na istorijskim greškama. Vreme
naših autsorsovanih IT stručnjaka je sirov resurs 21. veka, a prihodovanje kroz ugovor o
softverskoj licenci je prodaja gotovog proizvoda.
Zakon o porezu na dohodak građana uvodi poresku olakšicu R&D, a Zakon o porezu na dobit
pravnih lica uvodi IP Box. IT kompanije imaju neverovatne prilike, kakve nikada do sada nisu
imale u Srbiji. Da li ćemo znati iskoristiti ovo?

Intelektualnu svojinu ove kompanije već stvaraju znale to ili ne. Sada je vreme da to samo
zaokružimo i dodatno eksploatišemo. Kompanije koje to rade za druge, mogu se uz malo truda
reorganizovati tako da imaju svoj proizvod.
Dozvolite nam da vam pokažemo gde je vaš novac koji možete preusmeriti u neverovatan rast
vaše kompanije.

 • Šta je to R&D?
  Istraživanje – originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili
  tehničkog znanja i razumevanja.
  Razvoj – primena rezultata istraživanja, drugog naučnog dostignuća ili dizajna u cilju
  proizvodnje novih ili značajno poboljšanih materijala, uređaja, procesa, sistema ili usluga pre
  pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.
  R&D je poreska olakšica koja se koristi u fazi stvaranja intelektualne svojine. Ova poreska
  olakšica je usmerena na porez na zarade.
  Ova poreska olakšica može osloboditi kompaniju koja razvija softver poreskog opterećenja u
  visini od 70% od poreza na zaradu i 100% socijalnih doprinosa za PIO.

Osim navedenih olakšica za zarade zaposlenih (umanjenje 70% poreza i 100% doprinosa PIO),
R&D olakšica omogućava i priznavanje duplih troškova u poreskom bilansu, a koji su vezani za
istraživanje i razvoj (uključujući još jednom i duplo priznate bruto zarade).
Uslov je da stvorena intelektualna svojina (autorsko delo ili patent) mora da pripada kompaniji
koja bi da se kvalifikuje za korišćenje ove poreske olakšice. Takođe ova kompanija mora imati
projekat otvoren, odnosno projektnu dokumentaciju, kao i sređene radno-pravne odnose sa svim
zaposlenima koji su angažovani na ovom projektu, a istraživanje mora biti sprovođeno na
teritoriji Republike Srbije.


Uslov za nastanak ove poreske olakšice nije samo stvaranje intelektualne svojine, odnosno
pozitivan ishod projekta, jer nije moguće unapred znati da li istraživanje i razvoj mogu doneti
pozitivan rezultat. To u istraživanju i razvoju nikada nije garantovano, zato što to i jesu
istraživanje i razvoj.

 • Šta je to IP Box?
  IP Box je poreska olakšica koja se koristi u fazi ekonomske eksploatacije intelektualne svojine.
  Ova poreska olakšica usmerena je na porez na dobit pravnih lica. Korišćenjem iste moguće je
  osloboditi se obaveze plaćanja 80% poreza na dobit uzimajući za osnovicu kvalifikovani prihod.
  Kvalifikovani prihod je prihod koji dolazi od ekonomske eksploatacije intelektualne svojine
  (autorskog dela ili patenta).
  Uslovi za IP Box su da je kompanija stvorila intelektualnu svojinu, da je intelektualna svojina u
  vlasništvu kompanije i da se intelektualna svojina ekonomski eksploatiše.
  Da kompanija ne bi sama sebi blokirala buduće korišćenje ovih olakšica, potrebno je u ranoj fazi
  imati ideju o biznis modelu, o tome koja će biti priroda intelektualne svojine koju stvaraju, na
  koji će se način eksploatisati, i pre svega, koji će se ugovori koristiti, a obzirom na njihova
  dalekosežna dejstva.
  Najveći problem u praksi je što se ove poreske olakšice samostalno primenjuju. Knjigovođa vaše
  kompanije preračunava poreske olakšice i vodi evidencije. Ne dobijate rešenje državnog organa
  kojim se dodeljuje poreska olakšica. U roku od 5 godina, nadležni državni organ može proveriti
  osnov za primenu poreskih olakšica.

Napomena: Ovaj tekst predstavlja mišljenje autora, a ne predstavlja zamenu za angažovanje
pravnog savetnika ili advokata u konkretnoj situaciji.
Autori teksta: Denis Tul , vlasnik LawIT (pravnik) i Miloš Praštalo , vlasnik MNP Advisory (računovođa)