Poreska poljoprivrednicima šalje rešenja za obavezno socijalno osiguranje

0
37
Poreska poljoprivrednicima šalje rešenja za obavezno socijalno osiguranje
Foto: Poresko Savetovanje

Trenutno je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2021. godinu je u toku, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

U saopštenju Poreske uprave navodi se da se rešenje smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti, a da je na samom rešenju naznačen datum predaje pošti.

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 dinara, dok godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike iznosi 340.824 dinara. 

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 25,5 odsto, a stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3 odsto.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15. februara, 15. maja, 15. avgusta, i 15. novembra 2021. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Privremene tromesečne akontacije u 2022. godini, počev od prve koja dospeva 15. februara 2022. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2022. godinu i koji je prikazan u samom rešenju.

Izvor: Nova Ekonomija