nedelja, 7. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Pojednostavljena procedura vršenja uvida u spise predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Pojednostavljena procedura vršenja uvida u spise predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

0
Pojednostavljena procedura vršenja uvida u spise predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Advokatska komora Beograda obavestila je da je održan sastanak sa predstavnicima Višeg javnog tužilaštva u Beograda povodom pojednostavljenja procedure vršenja uvida u spise predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Advokatska komora Beograda u saopštenju navodi:

Na sastanku je postignut dogovor da se advokatima omogući da putem imejla podnose zahtev za uvid u spise predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji će biti prosleđen obrađivaču predmeta, kao i da obrađivač predmeta imejlom obaveštava advokata koji je podneo zahtev i pisarnicu tužilaštva o odluci povodom podnetog zahteva. Ukoliko se zahtev odobri, zakazivanje termina za uvid u spise predmeta vrši se putem telefona.

Zahtevi za uvid u spise predmeta mogu se poslati na imejl adresu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu  uviduspise@bg.vi.jt.rs.

U zahtevu se mora navesti broj predmeta, kao i ime i prezime zamenika javnog tužioca koji postupa u predmetu.

Zakazivanje termina za uvid u spise predmeta vrši se putem telefona: 011/745-1233 ili  011/745 – 1234.

Zahtevi za uvid u spise predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu mogu se podnositi i u pisanoj formi i u tom slučaju će se prosleđivati obrađivaču predmeta, koji ima obavezu da o odluci povodom zahteva obavesti advokata koji je podneo zahtev i pisarnicu tužilaštva, nakon čega se termin vršenja uvida u spise predmeta takođe zakazuje putem navedenih brojeva telefona.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 6. 4. 2022.