Počinje primena zakona o utvrđivanju porekla imovine

0
71
Počinje primena zakona o utvrđivanju porekla imovine
Foto: Harrington Miler
Za tačno mesec dana počinje primena Zakona o utvrđivanju imovine i posebnom porezu, a početna obuka specijalnog tima od 30 ljudi, koji će “češljati” račune političkih funkcionera, privrednika, ali i običnih građana privodi se kraju i sve je spremno za početak “lova” na ekstraprofitere.

Do 12. marta trebalo bi da budu usvojene i izmene ovog zakona, koje su ušle u skupštinsku proceduru, a kako bi se pojačala kontrola i detektovalo svako sumnjivo trošenje novca. Naime, ključne izmene zakona odnose se na promenu termina “nezakonito stečena imovina” u “imovina na koju se utvrđuje poseban porez”, kako se taj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom “imovina proistekla iz krivičnog dela”.

Promena se odnosi i na dodavanje izraza “izdaci za privatne potrebe fizičkog lica”, koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je neko stekao, a nije ih potrošio na sticanje imovine.

Ko će biti proveravan, biće utvrđeno godišnjim smernicama koje donosi direktor Poreske uprave, a na osnovu analize rizika. Postupak se može pokrenuti i po prijavi građana ili neke institucije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da on bude među prvih 10 funkcionera kojima će biti ispitana imovina.

– Hoću da pokažem građanima koliko poštovanja imam prema njima i da budem među prvih 10 i da vide da se moja imovina nije uvećala u poslednjih devet godina ni na koji način, niti imovina mojih najbližih ili daljih srodnika.

Foto: Need Legal Helps

Poseban sektor Poreske uprave koji će biti zadužen za primenu ovog zakona ukupno bi trebalo da broji 60 ljudi.

Na “meti” će biti ukupna imovina osoba koje se nađu na proveri, a to su nekretnine, vozila, uključujući plovne objekte i vazduhoplove, štedni ulozi i gotov novac, ali i finansijski instrumenti, udeli u pravnom licu i druga imovinska prava. Svako ko ne uspe da dokaže da su oni stečeni na zakonit način, suočiće se sa drakonskim kaznama i ogromnim porezima.

Jer, zakon predviđa da, ko ne bude mogao da dokaže kako je stekao imetak, ostane bez tri četvrtine njegove vrednosti, a ako sud utvrdi da je stečen krivičnim delom, mogao bi da mu bude oduzet.

Odnosno, ako posebna jedinica Poreske uprave utvrdi da postoji nezakonito stečena imovina, doneće rešenje o utvrđivanju posebnog poreza od 75 odsto na poresku osnovicu, koju čini zbir revalorizovane vrednosti utvrđene nezakonito stečene imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.

Pravna lica koja ne dostave tražene podatke posebnoj jedinici Poreske uprave mogu biti sankcionisana novčanom kaznom od 100.000 do dva miliona dinara. Fizičkim licima, koja ne čuvaju kao tajni podatak informacije do kojih su došli u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza, preti kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

U posebnu jedinicu Poreske uprave svoje eksperte delegiraju i MUP, NBS, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za sprečavanje korupcije, Republički geodetski zavod, Agencija za privredne registre i Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Predsednik Udruženja sudija i tužilaca Nenad Stefanović, kaže da će se po Zakonu, “na udaru” naći oni za koje se posumnja ili utvrdi da, za najviše tri uzastopne kalendarske godine, imaju razliku iznad 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda.

– Država je ovakvim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da se utvrdi da li se obogatio nezakonito. Ovaj zakon veoma dobro detektuje ljude koji imaju nezakonitu imovinu, bez obzira na to da li ona dolazi od droge ili vršenja nekih drugih krivičnih dela ili zloupotrebe javne funkcije, ili još gore da su te dve stvari uvezane. Ovde imamo jedan efikasan mehanizam koji veoma brzo može da prepozna, a zatim da oduzme imovinu, odnosno naplati porez.

Naslov: Redakcija

Izvor: Novosti