Pad prometa u rečnom saobraćaju 99 odsto

0
15
Pad prometa u rečnom saobraćaju 99 odsto
Foto: Edukacija

Pandemija korona virusa negativno je uticala na međunarodni rečni saobraćaj, pa je tako prošle godine u Srbiji ostvaren jedan odsto rezutata iz 2019.

Kako je saopštila Agencija za upravljanje lukama, tokom prošle godine u Srbiji je evidentirano 15 pristajanja na međunarnodnim putničkim pristaništima i 1.164 upotrebe obale.

Kruzing je, kažu, obustavljen u celoj Evropi.

Na rekama pretovareno 15,6 miliona tona tereta, rast od 10 odsto

Na rekama Srbije tokom 2020. godine pretovareno je ukupno 15,6 miliona tona robe što je rast od 10,2 procenta odnosno 1,45 miliona tona više pretovara nego u 2019. godini, objavila je Agencija za upravljanje lukama (AUL).

Najčešće pretovareni tereti su bili šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine gotovo 26 odsto pretovara.

Slede žitarice sa udelom od 17,5 odsto, dok je ugalj nalazi na trećem mestu i u ukupnom pretovaru učestvuje sa 14,4 odsto.

Od ukupnog pretovara u 2020. godini nafta i naftni derivati činili su 13,4 odsto, a na petom mestu su rude sa 8,5 procenata.

AUL je ocenio da obim transporta šljunka, peska i kamenih agregata ukazuje na porast aktivnosti u oblasti građevinske industrije.

Najveća razlika u količini pretovarenog tereta zabeležena je kod uglja, zbog povećanog rada Elektroprivreda Srbije, navodi AUL i dodaje da su po rastu žitarice na drugom mestu zahvaljujući dobrim uslovima na međunarodnom tržištu merkantilne robe.

Pad količina pretovarene rude objašnjen je nepovoljnim trendom na tržištu metala koji je izazvan pandemijom koronavirusa u 2020. godini.

Po rezultatima 2019. godina bila je rekordna jer je tada na šest međunarodnih putničkih pristaništa ostvareno 1.542 pristajanja kruzera sa više od 208 hiljada prelazaka obale.

Samo u Beogradu tada je zabeleženo više od 100.000 ukrcaja i iskrcaja putnika.

Izvor: RTV