Otkaz putem SMS poruke?

0
116
Otkaz putem SMS poruke?
Foto: Inlegal.eu

Druga “Jurina” fabrika u Srbiji, firma “Šinvon”, poslednja je u nizu poslodavaca koji su svoje zaposlene o otkazima obavestili putem SMS poruka. Naime, njeno rukovodstvo je na ovaj način informisalo 188 radnika da zbog smanjenog obima poslovanja nisu u mogućnosti da im produže ugovore.

Zapravo, obaveštenje mejlom, SMS-om ili čak i otkaz bez ikakvog obrazloženja, nije novina u Srbiji. Više od 2.000 radnika u nekoliko preduzeća našlo se na ulici baš na ovakav način.

Prethodno je takvu sudbinu radnicima priredio turski lanac pekara Simit Saraj, dok je i kompanija Home plus, pre dva meseca, na cedilu ostavila i radnike i potrošače.

A šta radnici mogu da preduzmu i kakva su im prava kada se poslodavac odluči da im otkaz “pošalje” upravo SMS-om ili i-mejlom? Kome da se obrate u ovakvom slučaju?

“Ako je reč o ugovorima na određeno vreme, oni praktično ističu datumom koji je naveden u ugovoru i obaveštenje koje stiže radnicima na bilo koji način je čisto informativnog karaktera. Jedino kada postoji potreba da se donese rešenje o prekidu radnog odnosa u takvim slučajevima je kada nije precizno naveden datum prestanka važenja ugovora, na primer ako u ugovoru stoji – “dok traje rad na projektu”. Ipak, i u tom slučaju je rešenje o prestanku radnog odnosa samo “deklaratornog karaktera”, odnosno njime se samo konstatuje istek ugovora”, objašnjava u razgovoru za “Blic Biznis” Ksenija Ivetić Marlović, stručnjak za radno pravo.

Kada je reč o ugovorima na neodređeno vreme, ona tvrdi da je apsolutno nemoguće da obaveštenje o otkazu stigne SMS-om ili mejlom, a da to bude pravno validno.

“Tu postoji više koraka i svakako mora da se donese rešenje o prestanku radnog odnosa. Navodi se osnov za prestanak rada, obrazlaže se rešenje, postoji i rok zastarelosti… Takođe, prethodno je tu procedura, prvo upozorenje radniku, a mora da se donese i program za rešavanje viška zaposlenih, ako je reč o većem broju. Teoretski je neizvodljivo “uručiti” otkaz putem SMS-a radniku koji ima ugovor na neodređeno vreme, pa ako se dogodi tako nešto uglavnom je lako oborivo na sudu”, zaključuje naša sagovornica.

Zakon propisuje razloge za otkaz

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobili smo kratak odgovor u kome se kaže da “Zakon o radu detaljno određuje razloge za prestanak radnog odnosa (član 175. Zakona o radu), kao i razloge za otkaz od strane poslodavca (član 179. Zakona o radu)”.

U Članu 179 navedeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje, zatim ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze i ako ne poštuje radnu disciplinu.

Takođe, navodi se da zaposlenom može da prestane radni odnos ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca, i to ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

Fato: Immigration.ca

Procedura legalna, ponašanje poslodavaca neprihvatljivo

Ranka Savić iz Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) kaže da su, prema njenim informacijama, u “Juri” obaveštenja SMS-om dobili radnici koji su bili angažovani po ugovorima na određeno vreme, koji inače ne mogu da traju duže od dve godine. Njima je samo saopšteno da im ugovori neće biti produženi.

“Pravno gledano, radnici i sindikati u takvom slučaju ne mogu ništa, jer poslodavac ima jednostavno obrazloženje da mu u okviru trenutnih poslovnih aktivnosti neki zaposleni nisu više potrebni. To je i inače problem sa ugovorima na određeno vreme i ASNS se već godinama bori da tu dođe do zakonske regulative, jer ugovor na određeno vreme može da se produžava maksimalno do 2 godine”, objašnjava sagovornica.

Ona dodaje da jedino može da se vidi da li je neko radio duže od 2 godine “na određeno”, pošto tvrdi da ima nekih indicija da je bilo i takvih radnika, pa da se po tom osnovu pokuša neka žalba.

Druga je stvar, ističe sagovornica “Blica”, način na koji su otkazani ugovori.

“Možda je sama procedura pravno dozvoljena, ali je poslodavac u tom slučaju mogao da pozove ljude ili održi sastanak i kaže – nemamo više potrebe za vašim radom, nećemo vam produžiti ugovore. To bi bilo etički i moralnije, a ovakav postupak, koji se ne dešava prvi put u Srbiji, da praktično dobijete otkaz SMS-om, je katastrofa”, zaključuje Ranka Savić.

Naslov: Redakcija

Izvor: Blic