nedelja, 7. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Opšti sud EU odbacio tužbu Chanela protiv Huawei zbog registracije žiga

Opšti sud EU odbacio tužbu Chanela protiv Huawei zbog registracije žiga

0
Opšti sud EU odbacio tužbu Chanela protiv Huawei zbog registracije žiga
Foto: Europa.rs

Biznis i pravo vam prenosi presudu Opšteg suda Evropske unije u slučaju kompanije Chanel protiv Huawei zbog registracije žiga. Naime, kompanija Huawei je koristila žig koji je sličan žigu koji koristi Chanel. Međutim, sud je zaključio da su žigovi različiti.

Pročitajte presudu u celosti:

OPŠTI SUD EVROPSKE UNJIE

SAOPŠTENJE NO 67/21

LUKSEMBURG 21. April, 2021. godine

Presuda u slučaju T-44/20

Chanel SAS v EUIPO

Opšti Sud odbacuje tužbu koju je Chanel pokrenuo protiv registracije Huawei žiga po osnovu da sporne oznake nisu slične

Oznake se moraju porediti onako kako su prijavljene i registrovane, bez promene njihove orijentacije

Dana 26. septembra 2017. godine Huawei Technologies je podneo prijavu za registraciju žiga Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske Unije (EUIPO), između ostalog, za računarski hardver. Prijava je bila za sledeću figurativnu oznaku:

Dana 28. decembra 2017. godine Chanel je podneo prigovor na registraciju tog žiga s obrazloženjem da je sličan Chanelovim ranijim francuskim oznakama registrovanim za parfeme, kozmetiku, bižuteriju, kožnu galanteriju i odeću:

Odlukom od 28. novembra 2019. godine EUIPO je odbio Chanelovu prijavu s obrazloženjem da oznaka koju je prijavio Huawei nije slična dvema Chanelovim oznakama, uzimajući u obzir da se za drugu oznaku veruje da ima reputaciju i da nije postojala verovatnoća zabune dela relevantne javnosti.

U svojoj odluci, Opšti sud Evropske Unije odbija tužbu koju je pokrenuo Chanel tražeći poništavanje te odluke EUIPO.

U svojoj proceni, Opšti sud uglavnom ispituje stepen sličnosti između spornih oznaka.

S tim u vezi, Opšti sud smatra da se prilikom procene njihovog identiteta ili sličnosti sporne oznake moraju upoređivati u obliku u kojem su prijavljene i registrovane, bez obzira na bilo kakvu moguću rotaciju u njihovoj upotrebi na tržištu. Opšti sud ispituje sporne žigove s obzirom na njihove vizuelne, fonetske i konceptualne aspekte. Otkriva, između ostalog, da je žig koji je prijavio Huawei figurativni znak koji se sastoji od kruga koji sadrži dve krivine koje podsećaju na sliku dva crna slova “U” postavljena vertikalno i kao obrnuto ogledalo, koje se ukrštaju i seku da oblikuju centralni element koji čini horizontalnu elipsu. Što se tiče dve Chanelove oznake, sastoje se od dve krivine koje podsećaju na sliku dva crna slova “C” pozicionirana vodoravno i kao obrnuto ogledalo, koje se presecaju i seku da bi se formirao centralni element koji čini vertikalnu elipsu, a druga oznaka koja nosi posebnost tih krivina sadržana je u krugu.

Sporne oznake imaju neke sličnosti, ali su njihove vizuelne razlike značajne. Konkretno, Chanelove oznake imaju više zaobljenih krivina, deblje linije i horizontalnu orijentaciju, dok je orijentacija oznake Huawei vertikalna.

Shodno tome, Opšti sud zaključuje da su žigovi različiti.

Što se tiče verovatnoće zabune relevantne javnosti, s obzirom na Chanelovo protivljenje zasnovano na prvoj oznaci, Opšti sud ističe da, s obzirom na to da sporne oznake nisu slične, drugi relevantni faktori za globalnu procenu verovatnoće zabune ni pod kojim okolnostima ne mogu kompenzovati i nadoknaditi tu različitost, pa stoga nema potrebe da budu ispitani.

Presudu možete preuzeti na engleskom jeziku:

Prevod: Nenad Spasojević