Oko 30.000 nezaposlenih koristilo naknadu

0
591
Oko 30.000 nezaposlenih koristilo naknadu
Foto: Kurir

Najveći broj građana podnosi taj zahtev po prestanku radnog odnosa na određeno vreme ili angažovanja na privremenim poslovima.

Od 1. februara dnevna novčana naknada za nezaposlene iznosiće 1.052,89 dinara, najniža mesečna 23.575 dinara, a najviša mesečna naknada 54.650 dinara. Nove iznose uskladila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), shodno Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti kojim je propisano da se osnovica dnevne naknade, kao i najviša i najniža mesečna naknada, usklađuju jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini. Taj indeks je, prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, iznosio 101,3.

Osnovica dnevne naknade je bitna pošto se nezaposlenom koji ostvari pravo na nju, prilikom obračuna budućeg primanja, najpre računa dnevna naknada – množenjem osnovice te naknade sa ličnim koeficijentom. Ovaj koeficijent je drugačiji za svakoga pojedinačno i zavisi od toga koliko je ko primao dok je radio.

U NSZ-u podsećaju da je u 2020. godini podneto 66.324 zahteva stranaka za novčanu naknadu (72.924 u toku 2019), od čega u decembru 5.814 zahteva.

– U decembru je 29.653 nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Prosečno mesečno u toku minule godine novčanu naknadu koristilo je 32.377 građana. Najveći broj građana podnosi taj zahtev po prestanku radnog odnosa na određeno vreme ili po prestanku angažovanja na privremenim i povremenim poslovima – ističu u NSZ-u.

Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti mogu da ostvare oni građani kojima prestane radni odnos ili osiguranje, a prethodno moraju biti osigurani neprekidno 12 meseci ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Važno je takođe i da radni odnos nije prestao voljom ili krivicom zaposlenog, napominju u NSZ-u.

Obuhvat nezaposlenih koji mogu da ostvare pravo na novčanu naknadu sada je nešto širi i to pravo imaju oni koji su proglašeni tehnološkim viškovima.

Tako je, dodaju u NSZ-u, u 2020. u proseku mesečno 10.088 građana koji su bili višak zaposlenih kod poslodavaca takođe koristilo novčanu naknadu. Pravo na naknadu stiču i oni koju su radili u firmama u kojima je uveden stečaj ili likvidacija, zaposleni kojima je prestao ugovor o radu na određeno vreme ili angažovanim na privremenim i povremenim poslovima, kao i osnivači privrednih društava kada ugase svoje preduzetničke radnje.

Pravo se ostvaruje srazmerno vremenu koliko je osoba bila prijavljeno na osiguranje i to najmanje tri meseca, a najduže godinu dana. Takođe, to pravo može da se ostvari i dve godine ukoliko osoba u tom periodu ispunjava neke od uslova za penziju.

Oko 42.000 oglasa za posao

Prošla godina završena je sa 41.902 oglasa za zaposlenje, što je pad od 14 odsto u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, povećan je broj korisnika koji su bili u potrazi za prvim ili novim poslom za četiri odsto, tako da je u prethodnoj godini ukupno posao tražilo 228.200 građana, pokazuju podaci „Infostuda”. Takođe, za razliku od 2019, u protekloj godini povećao se i broj prosečnog konkurisanja koji iznosi 83. Na vrhu top liste najtraženijih oblasti rada našli su se trgovina i prodaja, IT, mašinstvo, transport, građevinarstvo…

Izvor: Politika