petak, 5. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Oglas za izbor sudija Vrhovnog kasacionog i Apelacionog suda u Beogradu

Oglas za izbor sudija Vrhovnog kasacionog i Apelacionog suda u Beogradu

0
Oglas za izbor sudija Vrhovnog kasacionog i Apelacionog suda u Beogradu


VISOKI SAVET SUDSTVA
 na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18),  čl. 40, 41, 42. i 43. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 i 69/18 ), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17,10/1814/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20 i 78/20), oglašava izbor sudija za:

 Naziv suda sudaBrojsudija
1.Vrhovni kasacioni sud7
2.Apelacioni sud u Beogradu4

Tekst oglasa je u prilogu i objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 36/21 od  09aprila 2021. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 26. april 2021. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu „Prijava na oglas“, koja je u prilogu zajedno sa izjavom.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA – TEKST OGLASApreuzmitePRIJAVA NA OGLASpreuzmitePRIJAVA NA OGLASpreuzmiteIZJAVApreuzmite

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 12. 04. 2021.