Novi propisi u rudarstvu – šta donose državi, a šta investitorima

0
39
Novi propisi u rudarstvu – šta donose državi, a šta investitorima
Foto: Vijesti

Vlada Srbije radi pripremne analize za povećanje cene rudne rente, a polovinom meseca očekuje se usvajanje izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Novim propisima investitori dobijaju veću sigurnost, a država veći prihod – kažu u vladi, jer je vrednost samo dokazanih mineralnih resursa naše zemlje 200 milijardi dolara.

Osnovna izmena u Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima je skraćenje perioda geoloških istraživanja sa osam na pet godina.

Za dobijanje dozvola i istražnih prava čekalo se i po nekoliko godina, po novom propisu biće najviše mesec i po.

Investitori će biti obavezni da u dogovorenim rokovima završe rudarske projekte.

“I mi se nadamo sa novim softverom da do kraja ove ili početkom 2022. imamo elektronsko rudarstvo. Dakle nema više nijednog papira koji će ići između ministrstva, Agencije za energetiku ili kompanije nego će sve biti elektronski. Druga važna stvar da Srbija na jedan domaćinski način konačno upravlja svojim mineralnim resursima”, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Predviđeno je da se osnuje Rudarska-geološka komora koja će izdvati licence. Jača i uloga Geološkog zavoda u kojem će biti baza podataka svih rudarskih aktivnosti.

“Kao nacionalna geološka kuća vidimo svoj udeo u praćenju istraživanja, od izdavanja akata sa informacijama za izradu projekta za izvođenje određenih geoloških radova, preko nadzora u geološkim istraživanjima, do revizije odbrane elaborata”, istakao je direktor Geološkog zavoda Srbije Dragoman Rabrenović.

U Privrednoj komori očekuju da novi propisi pokrenu prerađivačku industriju u rudarstvu i privuku investitore da otvaraju fabrike za preradu mineralnih sirovina.

“U ovom sektoru posluje oko 2 000 kompanija, znači u sektoru rudrstva imaju oko 9,5 milijardi poslovnog prihoda. Da paralelno sa nekim investicijama u rudarstvo gledamo kako ćemo to iskoristiti najbolje kod nas”, navodi predsednik PKS Marko Čadež.

“A kapa nad svim tim i krov nad svim tim jeste zaštita životne sredine. Kroz ceo zakon smo dodali i obavezali sve učesnike bilo geoloških istraživanja bilo rudrskih poslova da je zaštita životne sredine dodtno ispoštovana kroz procedure Ministrstva za životne sredine. Verujem tako možemo da povećamo udeo rudrstva u BDP. On je sada 1,6 procenta, plan je da on u naredne četiri godine sigurno bude bar 4 procenta”, rekla je ministarka Mihajlović.

Investitori koji su već agažovani na tim poslovima u našoj zemlji radiće po starim propisima do isteka ugovora.

Novi poslovi će biti po novim odredbama Zakona o rudrstvu i geološkim istraživanjima koji vlada planira da usvoji u naredne dve nedelje.

Izvor: RTS