subota, 6. apr 2024.

Jovana Cmiljanović

pravo na pravo

Rođena je 15.marta 1994.godine u Lazarevcu. Osnovnu školu završila je u Lajkovcu, a srednju školu „Gimnazija Lazarevac“ u Lazarevcu. U oktobru 2013. godine upisala je Pravni Fakultet u Beogradu, a u oktobru 2017. godine upisala je master studije na Fakultetu političkih nauka, smer: politikologija, gde je odbranila master rad u septembru 2020. godine na temu Upravljanje otpadom kao jedan od prioriteta ekološke politike, slučaj Deponija u Kaleniću.
Tokom studiranja učestvovala je u više simulacija na temu arbitraže, političi siistemi, medijacija i vođenje krivičnog postupka. Aktivni učesnik na predmetu Retorika i učestvovanje na Besedništvu gde je 2016. godine osvojila treće mesto. Bila je aktivni član studentskog parlamenta.
2017. godine počela je da obavlja pripravnički staž u Prekršajnom sudu u Beogradu, a 2019. godine počela je da radi u Odeljenju za pristup informacijama od javnog značaja u istom sudu.
U vremenskom periodu dok je obavljala pripravnički staž bila je saradnik u nastavi na Pravnom Fakultetu na Megatrend Univerzitetu.
Bavi se humanitarnim radom, i aktivni je član nevladine organizacije koja se bavi osobama sa invaliditetom zbog čega je više puta posećivala Švedsku kao predstavnik R. Srbije iz oblasti ljudskih prava.
Izučava ekološko pravo, gde učestvuje u projektu: Izgradnja sanitarne deponije u Kaleniću u skladu sa direktivama Evropske Unije. Interesuje se za informacije od javnog značaja kao i zaštitu podataka o ličnosti i to posmatra kao važne oblasti prava koje je potrebno detaljnije proučavati iz razloga sve većeg razvijanja informacionih tehnologija i društvenih mreža.