subota, 6. apr 2024.

Bojana Delibašić

poslovni saveti

Rođena 20. februara 1996. godine, u Vrbasu.
Apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Nakon završene osnovne škole kao nosilac Vukove diplome, upisuje gimnaziju '' Žarko Zrenjanin'', smer društveno-jezički, u Vrbasu.
Posle završetka srednje škole iste godine upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu- opšti smer.
Tokom studija pohađala je pravnu kliniku za borbu protiv trgovine ljudima. Istraživački rad na temu ''Žrtve trgovine ljudima'' napisan je od strane vežbačke grupe čiji je bila član, u sradnji sa mentorom- asistentom na predmetu Krivično pravo.
Polaznik je obuke ''Praćenje položaja dece u krivičnim postupcima'' koju je organizovala ASTRA- nevladina organizacija posvećena iskorenjavanju svih oblika trgovine ljudima. U okviru nastave na predmetu Krivično procesno pravo učestvuje u programu studentske prakse u Višem Javnom Tužilaštvu i Osnovnom sudu u Novom Sadu. Praksa unapređuje njenu karijeru i potvrđuje njenu ambiciju i želju da postane javni tužilac.
Iz predmetu Krivično pravo dva puta odlazi u organizovanu posetu Okružnom zatvoru u Novom Sadu. Učestvovala je i u fakultetskoj simulaciji suđenja, u ulozi sudije.
Pored studija, do sada, pohađala je brojne seminare, najviše u organizaciji Kongresno Edukativnog Centra, najčešće vezanim za krivično pravnu oblast, unapređujući svoje znanje. Neki od tih seminara su: Sudska medicina u krivičnom postupku, Medicinsko veštačenje u krivičnom postupku, Rekonstrukcija Krivičnih dela, Radionica o pisanju krivične prijave, Radionica o sudskoj medicini, Radionica o krivičnom postupku... Pored fakultetskih predavanja često odlazi i na predavanja odnosno tribine istaknutih pravnika, vezana za iskustva iz njihove svakodnevne prakse.
Slobodno vreme provodi baveći se novinarskim istraživarstvom, pisanjem i čitanjem. Takođe, veliki je ljubitelj fima i pozorišta.
Pored maternjeg jezika govori engleski i ruski jezik.
Ambiciozna, posvećena, odgovorna, uporna, organizovana, društvena, komunikativna osoba spremna na rad, sticanje novih iskustva, novih saznanja, i doživotno usavršavanje.