Naredba o proširenju istrage

0
306
Naredba o proširenju istrage
Foto: CalMatters

Danas ćemo učiti o naredbi o proširenju istrage kroz jedan slučaj iz prakse.

Ukoliko želite da naučite više o istrazi o krivičnom postupku prijavite se na seminar: ‘‘Istraga u krivičnom postupku” koji Kec grupa organizuje od 19.02.2021. do 21.02.2021.

http://www.kongresniedukativnicentar.rs/onlineseminaristragaukrivi%C4%8Dnompostupku

Nakon uvida u krivičnu prijavu Policijske stanice Lazarevac protiv osumnjičenog M. M., KU br. 1264/14 od 24.04.2014. godine i priloga podnetih uz nju, javni tužilac je odlučio da donese naredbu o proširenju istrage protiv osumnjičenog M. M.Na osnovu čl. 297 u vezi čl. 306 Zakona o krivičnom postupku nakon razmatranja i uvida u krivičnu prijavu MUP-a RS Policijske uprave za grad Beograd, Policijska stanica Lazarevac, u predmetu KU br. 511/14 u ovom predistražnom postupku donosim


NAREDBU O PROŠIRENJU ISTRAGE

Prema M. M. od oca P. M. i majke D. M., rođenog 00.00.1982. godine državljaninu R Srbije, bez prebivališta, zbog osnova sumnje da je dana 24.04.2014. godine u selu S., u kući P. P., u uračunljivom stanju, postupajući sa umišljajem, svestan da je njegovo delo zabranjeno, neovlašćeno držao pištolj marke „Zbrojovka“, fabrički broj 774562, kalibar 7,65 mm na taj način što je od strane policajaca Policijske stanice Lazarevac zatečen u kući P. P. kako za pojasom drži opisani pištolj, a da za isti nije imao oružani list – ovlašćenje da ga drži, čime bi izvršio krivično delo neovlašćeno držanje vatrenog oružja iz čl. 348 st. 1 KZ.

Razlozi

Osnov sumnji da je osumnjičeni M. M. izvršio napred navedeno krivično delo proizilazi iz zapisnika o preduzetoj dokaznoj radnji, pretresanja osumnjičenog prilikom lišenja slobode koje su preduzeli policajci Policijske stanice Lazarevac dana 14.04.2014. godine, kao i iz potvrde o oduzetim stvarima od osumnjičenog. U toku istrage potrebno je da se sasluša osumnjičeni i ispita svedok P. P. i eventualno preduzmu druge dokazne radnje, kao što je veštačenje pomenutog pištolja, da li isti odgovara, odnosno predstavlja vatreno oružje u smislu Zakona o oružju i municiji.

Sve navedene radnje neophodno je preduzeti da bi mogla da se donese odluka u navedenom predmetu po navedenoj krivičnoj prijavi.

Zamenik javnog tužioca Krsman Ilić: Proširenje, prekid i obustava istrage (primer iz prakse u Srbiji i problemi praktične primene).

Nakon ovoga javni tužilac uručio je braniocu po službenoj dužnosti i osumnjičenom po primerak naredbe o sprovođenju istrage i naredbe o proširenju istrage. Za ovim je zamenik javnog tužioca pozvao na saslušanje osumnjičenog M. M., kao i njegovog branioca da prisustvuju istom i o tome sačinio zapisnik.


U zapisnik o saslušanju osumnjičenog M. M. uneti su svi podaci o izvršenoj identifikaciji osumnjičenog M. M., kao i drugi podaci koje po zakonu zapisnik o saslušanju treba da sadrži, a nakon toga zamenik javnog tužioca, pošto mu je predočio naredbu za sprovođenje istrage i naredbu za proširenje istrage, upozorio ga da ima pravo da ništa ne izjavi, uskrati odgovor na pojedina pitanja, slobodno iznese svoju odbranu, prizna i ne prizna krivicu, da u konkretnom slučaju mora da ima stručnu pomoć branioca u skladu s odredbama ovog Zakonika, da njegovom saslušanju prisustvuje branilac određen po službenoj dužnosti, kao i da neposredno pre saslušanja može da pročita i upozna se s naredbama o vođenju istrage protiv njega i proširenju istrage i da ima poverljiv razgovor s braniocem. Nakon što se osumnjičeni upoznao s navodima naredbe za sprovođenje istrage i proširenje istrage i po obavljenom poverljivom razgovoru s braniocem, osumnjičeni izjavi da prihvata stručnu pomoć branioca po službenoj dužnosti koga mu je tužilac odredio, kao i da će slobodno da iznese svoju odbranu.


U svoju odbranu osumnjičeni M. M. izneo je sledeće: da je on do dana 28.02.2014. godine, nekih 10-ak meseci živeo u vanbračnoj zajednici sa M. P. u Beogradu, u ulici N. broj 00, u stanu broj 4. Da je on bio zaposlen, kao i ona. Da su se dosta dobro slagali i da su planirali i da se venčaju, kada ona bude ostala u drugom stanju. Međutim, tri meseca pre kritičnog događaja on je dobio otkaz u preduzeću i pokušavao je da nađe novi posao, ali u tome nije uspeo. Sama činjenica da je nezaposlen činila ga je nervoznijim, razdražljivijim, bio je ljubomoran na vanbračnu suprugu što je ona zaposlena i činilo mu se da ona sve čini da njega ponizi u toj vanbračnoj zajednici, tako da je često dolazilo do svađe između njih dvoje, nekad s razlogom, nekad bez razloga. Razočaran, u poslednje vreme počeo je i da se kocka, te se događalo da prokocka novac koji mu je oštećena ostavila da bi kupio potrepštine za domaćinstvo, za hranu, što je njega opet pogađalo i vređalo – nije on domaćin u kući nego ona. Kada bi prokockao taj novac, tek je onda dolazilo do čestih rasprava i svađa. Tako se dogodilo i naveče 28.02.2014. godine. Vratio se kući iz kockarnice, bez namirnica za večeru i bez novca. Oštećena je krenula da se svađa sa njim, da ga vređa da je bednik, da više nije nikakav čovek, da joj nije jasno zašto živi sa njim, koliko se seća pokušala je i da ga udari međutim, on to nije mogao više da podnosi: jednostavno ju je odgurnuo od sebe, izašao iz stana i otišao da spava kod nekih svojih prijatelja. Sutradan, kada ona nije bila u stanu, vratio se, pokupio svoje stvari i udaljio se kod svojih prijatelja.


Javni tužilac je osumnjičenom predočio nalaz – lekarski izveštaj o povređivanju oštećene, od Urgentnog centra Kliničkog centra u Beogradu, iz koga se utvrđuje da je oštećena kritične večeri zadobila tešku telesnu povredu u vidu zatvorenog preloma leve lakatne kosti, kao i iskaz oštećene. Pošto je razmislio, osumnjičeni je odgovorio da njemu nije jasno kako se oštećena tom prilikom povredila, možda tako što ju je on odgurnuo od sebe pa je ona pala, znači – on ne zna, nije video da je ona pala, a njeni navodi da je zavrtao ruku i da je on nju vređao su netačni. On nije imao razloga da nju vređa, jer je ona bila u potpunosti u pravu i on je samo gledao kako da što pre napusti kuću.

Što se tiče krivičnog dela stavljenog mu na teret naredbom za proširenje istrage, tvrdi da navodi naredbe za proširenje istrage nisu tačni. Naime, pre jedno pet dana on se sklonio.

Tužilačka istraga – regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni odnosno zatražio pomoć, kod svog prijatelja P. P. iz S. u smislu da bi ostao kod njega nekolikodana na hrani, pomagao mu u poslu i potražio nekakav posao da bi sebe izdržavao. Danas u prepodnevnim časovima sa njim je bio zajedno P. P. u P. kući. Kroz razgovor došli su do toga da je P. P. nasledio od svog oca predmetni pištolj i da na osnovu rešenja o nasleđivanju, valjda i još neke procedure, za taj pištolj je dobio i oružani list. Kako P. P. nije služio vojsku i nije znao da rukuje oružjem, zamolio ga je, pošto je pištolj dugo stajao, ako zna da ga rastavi i podmaže i očisti jer njega, P. P., nije oružje zanimalo pa bi ga tako ispravnog i očišćenog nudio nekom na prodaju ko ima oružani list. Kada je završio sa sklapanjem oružja, neko je zakucao na vrata ion je mahinalno pištolj stavio za pojas da ti nepoznati koji su kucali na vrata ne bi videli oružje.


Kada je P. P. otvorio vrata, na vratima su bili policajci iz Lazarevca, pitali su P. da li se on nalazi kod njega, te se on sam javio, a oni su onda iznenada izvršili pretres nad njim i kod njega na taj način pronašli navedeni pištolj, oduzeli mu ga i dali mu da potpiše potvrdu o oduzimanju stvari, kada su ga priveli u Policijsku stanicu Lazarevac.

U svoju odbranu nema više šta da doda, a pošto je pročitao zapisnik o svom saslušanju, isti je svojeručno potpisao. Za ovim branilac osumnjičenog predlaže da se kao svedok na okolnosti vlasništva pištolja sasluša P. P. iz S., kao i da sa sobom donese pred sud oružani list za navedeni pištolj, ako ga poseduje ili pak da se to pribavi od nadležnih policijskih organa. Novih dokaza nema.S obzirom na to da je trebalo delovati hitno, javni tužilac je telefonom pozvao dežurnog u Policijskoj stanici Lazarevac i saopštio mu podatke o osumnjičenom M. M., kao i podatke koje je imao o P. P., njegovom mestu prebivališta, vrsti i broju naoružanja i zatražio da ako se na osnovu tih podataka i evidencije koju o izdatim oružanim listovima vodi Policijska stanica Lazarevac može utvrditi vlasništvo predmetnog pištolja, da mu se oružani list dostavi hitno do sutra, 25-og u 12 časova, a ako to ne bude moglo da on će poslati poziv za saslušanje svedoka P. P. s molbom da ga policijski radnici Policijske stanice Lazarevac uruče.

Nakon ovoga zamenik javnog tužioca odlučio je da stavi predlog za određivanje pritvora prema M. M. u smislu čl. 211 st. 1 tač. 1 ZKP. Potom je celokupan predmet zajedno s predlogom poslao po kuriru dežurnom sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu, s napomenom da zadržavanje osumnjičenog po rešenju o zadržavanju osumnjičenog koje je doneo javni tužilac ističe dana 16.04.2014. godine u 16 časova.

Više o istrazi u krivičnom postupku možete naučiti na seminaru: ”Istraga u krivičnom postupku”.

Link za prijavu: http://www.kongresniedukativnicentar.rs/onlineseminaristragaukrivi%C4%8Dnompostupku

Link za prijavu: http://www.kongresniedukativnicentar.rs/onlineseminaristragaukrivi%C4%8Dnompostupku