Najava početka procesa izrade operativnog plana za sprečavanje korupcije

0
34
Najava početka procesa izrade operativnog plana za sprečavanje korupcije

U skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa („Službeni glasnik RS“, broj 8 od 31. januara 2020.) Ministarstvo pravde obaveštava javnost o nameri obrazovanja radne grupe za izradu teksta Nacrta Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika – carina, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabave i policija.

Rukovođeni načelima inkluzivnosti u procesu izrade dokumenata javnih politika, Ministarstvo pravde odlučilo je da u radnu grupu za izradu Nacrta Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika na formalan način uključi relevantne organizacije civilnog društva, sa ekspertizom iz navedenih oblasti.

S tim u vezi, Javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje predloga kandidata za članstvo u radnoj grupi biće objavljen na veb- prezentacijama Ministarstva pravde i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Izvor: Ministarstvo pravde RS, mpravde.gov.rs