Konkurs za mlade poljoprivrednike u Vojvodini, podrška do 1,5 milion

0
76
Konkurs za mlade poljoprivrednike u Vojvodini, podrška do 1,5 milion
Foto: Vijesti

Danas, 1. februara, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu trebalo bi da objavi konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima sa teritorije AP Vojvodine. Konkurs će biti otvoren do 5. marta 2021. 

Agrosmart donosi tekst konkursa kojeg možete preuzeti u okviru ovog teksta. Maksimalni iznos podrške po korisniku biće 1,5 milion dinara, a ukupno će u okviru konkursa biti dodeljeno 200 miliona dinara. Mladi poljoprivrednici dobiće podršku u iznosu 90 odsto prihvatljivog troška njihove investicije, ne više od 1,5 milion dinara. Minimalan iznos bespovratne pomoći po jednoj prijavi je 500.000 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2) Podrška preradi na gazdinstvu
3) Podrška malim pivarama

Moći će da konkurišu poljoprivrednici stariji od 18 godina, koji u momentu podnošenja prijave ne mogu imati više od 40 godina.

Uslov je da su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine i da se kao preduzetnici ili pravna lica registruju u Agenciji za privredne registre i kao takvi upišu u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Neki od uslova su da podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, da mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi); da mora imati objekat u kojem će se obavljati prerada u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za Podršku preradi na gazdinstavu, da mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu
stočne hrane u sektoru mleko i meso)…

Takođe, da nije dužan za poreze i naknade, da za planiranu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji)…

Podsetimo, lane je zbog nedostatka novca u pokrajinskoj kasi zbog kovid -19 krize, konkurs za mlade stopiran. Prošle godine trebalo je da mladi poljoprivrednici u Vojvodini dobiju ukupno 270 miliona dinara.

Tekst konkursa preuzmite ovde:

1 Tekst konkursa

Izvor: AGROSMART