Konkurs za dodelu sredstava za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom – rok 29.4.2021.

0
48
Konkurs za dodelu sredstava za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom - rok 29.4.2021.
Foto: Apollo Management Solutions

Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje „start-up“ i/ili „spin-off“ kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju i skalabilan poslovni model. 

Jedino korisnici koji su pretplaćeni na konkurse mogu da pristupe sadržaju ovog članka!

Ukoliko želite da imate pristup konkursima za preduzetnike i privrednike registrujte se kao preplatnik: 

 

https://www.biznisipravo.rs/pretplata/