sreda, 21. sep 2022.
Home Biznis Poslovne vesti Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji RS za 2022. godinu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji RS za 2022. godinu

0
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji RS za 2022. godinu

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Pravo učešća na konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju sve propisane uslove za učešće.

Seoska kuća sa okućnicom treba da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe (ambulanta, pošta, škola i slično), da je izgrađena u skladu sa propisima i da nije predmet sudskog spora. 

 Seoska kuća sa okućnicom može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima. 

Maksimalni iznos za kupovinu kuće je 1,2 miliona dinara. 

U okviru datih dokumenta nalazi se uredba, teksta javnog konkursa, kao i data upustva, izjave, obrasci što na jednom mestu sačinjava informacije o uslovima i efikasnije činjenje sledećih koraka za prikupljanje dokumentacije i samu prijavu.

  Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

  Tekst javnog konkursa

  Obrazac prijave za kupovinu seoske kuće

  Izjava bračnih-vanbračnih partnera

  Izjava o postojanju vanbračne zajednice

  Izjava samohranog roditelja

  Izjava mladog poljoprivrednika-ce

  Izjava prodavca nepokretnosti

  Izjava o saglasnosti za pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti

  Uputstvo za pribavljanje dokumentacije po javnom konkursu

Rok za podnošenje prijave je 21. novembar 2022. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za brigu o selu