subota, 6. apr 2024.
Home Biznis Poslovni saveti Koliko je bitno planiranja za uspeh kompanije?

Koliko je bitno planiranja za uspeh kompanije?

0
Koliko je bitno planiranja za uspeh kompanije?

Svaka kompanija teži da posluje uspešno i da poslovne aktivnosti realizuje na najbolji mogući način.

Postavlja se pitanje da li je funkcionisanje kompanije bez unapred odrađenog plana moguće? Moguće jeste, ali retko je takvo poslovanje sigurno i dugoročno. Zato se vlasnici kompanija vode čuvenom izrekom da je dobar plan pola posla.

Planiranjem i analiziranje svih segmenata neke ideje koja je u planu realizacije mogu se izbeći negativne posledice koje mogu biti pogubne po dalje funkcionisanje preduzeća. A sa druge strane, detaljno planiranje i razrada plana neke investicije ili nekog programa može doprineti daljem razvoju i unapređenju planiranja, u vidu dopunjavanja ideje nekim novim segmentima koji mogu biti dodatno isplativi ili modifikacijom postojećih segmenata ukoliko se ustanovi da bi novi bili isplativiji od postojećih.

Ali šta je planiranje u biznisu?

Planiranje u biznisu možemo sagledati kao jedan proces izbora ciljeva kojima će se voditi jedno preduzeće i definisanje samih načina za realizovanje odabranih ciljeva.

Preduće onda funkcioniše po formuli plan- postavljeni ciljevi- načini i sredstva realizacije ciljeva.

Postoje dve vrste planiranja u biznisu, to su operativno i stretegijsko.

Operativno planiranje predstavlja planiranje misije i vizije, dakle razloga postojanja preduzeća i načina za ostvarivanje.

Operativno planiranje definiše ciljeve tj. načine ostvarivanja ciljeva kroz odluke koje se donose u sferi poslovanja.

Sagledavajući značaj operativnog planiranja shvatamo da je bitno jer donosi rezultate u vidu jednokratnih i stalnih odluka.

Koji su tipovi odluka za jednokratnu upotrebu?

To mogu biti projekat, program rada i biznis plan.

Elektronski portal Biznis i pravo svima koji žele da započnu poslovanje savetuje da uvek odrade detaljan plan poslovanja i da time obuhvate sve elemente koji mogu uticati pozitivno i negativno za određenu biznis ideju. Srećno!

Autor teksta Ivana Karaklajić